De voorkeurstaal voor uw organisatie instellen


De nieuwe taal wordt alleen toegepast op gebruikers die zijn geïntegreerde nadat deze wijziging is aangebracht.

Voordat u begint

Als u gebruikers uit uw organisatie hebt Active Directory, wordt de voorkeurstaal van de Active Directory overschrijven de taal die u op organisatieniveau configureert. Zie ondersteunde talen voor meer informatie.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Services en klik op > instellingen.

2

Selecteer onder Regionaleinstellingen de Voorkeurstaal en sla uw wijzigingen op.

U ziet deze wijzigingen in uw organisatie en de telefoons van uw gebruikers kunnen opnieuw worden gestart.

De voorkeurstaal voor bepaalde gebruikers wijzigen

Mogelijk wilt u de voor de organisatie ingestelde taal overschrijven of een verkeerde configuratie corrigeren.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Gebruikers en kies een gebruiker.

2

Selecteer Bellen en blader naar voicemail, fax en aankondigingstaal.

3

Kies onder Aankondigingstaalde voorkeurstaal voor audioaankondigingen en spraakprompts.


 

Als u de taal niet kunt wijzigen, kan dit zijn omdat de taal van uw eigen Active Directory. Werk uw Active Directory en synchroniseer uw gebruikers in de Webex-app.

4

Klik op Opslaan.

De voorkeurstaal voor specifieke workspaces wijzigen

U kunt de voorkeurstaal voor specifieke Workspaces wijzigen. Mogelijk wilt u de voor de organisatie ingestelde taal overschrijven of een verkeerde configuratie corrigeren.

1

Ga vanuit de klant weergave in https://admin.webex.comnaar Workspacesen kies een workspace.

2

Selecteer Bellen en blader naar voicemail , fax en aankondigingstaal.

3

Kies onder Aankondigingstaalde voorkeurstaal voor audioaankondigingen en spraakprompts.

4

Klik op Opslaan.