Vanuit het deelvenster Deelnemers kan de host met de rechtermuisknop op een bepaalde gebruiker of videosysteem klikken en Video stoppen selecteren om de videostream uit te schakelen.

Deelnemers kunnen hun video weer in- of uit zetten wanneer ze klaar zijn, inclusief of ze de vergadering verlaten en opnieuw deelnemen aan de vergadering.


 

In webinars en gebeurtenissen kunnen alleen panelleden video verzenden.

Als het hoofdvideovenster is vergrendeld op een bepaalde gebruiker, bekijkt u Selecteren op wie u wilt focussen in het hoofdvenster.