W panelu Uczestnicy gospodarz może kliknąć prawym przyciskiem myszy określonego użytkownika lub system wideo i wybrać Zatrzymaj wideo, aby wyłączyć strumień wideo.

Uczestnicy mogą ponownie włączyć film, gdy będzie gotowy, w tym jeśli wyjadą i ponownie dołączą do spotkania.


 

W webinariach i wydarzeniach tylko paneliści mogą wysyłać wideo.

Jeśli główne okno wideo jest zablokowane dla określonego użytkownika, zobacz Wybieranie, na kim chcesz się skupić w oknie głównym.