De uitvoer van het controlelogboek voor siteconfiguratie varieert afhankelijk van uw siteconfiguratie. De volgende instellingen worden doorgaans opgenomen in de CSV-export van wijzigingen naar:

 • De Configuratie > Algemene site-instellingen > pagina Opties van Webex-sitebeheer.

 • De Algemene instellingen > pagina Site-opties van Webex Control Hub.

Meer informatie over het controlelogboek voor siteconfiguratie vindt u in de procedures voor Sitebeheer of Control Hub .

Gedeelte Accountbeheerinstellingen

 • Aanmelding hostaccount toestaan

 • Hostaanvragen van deze e-maildomeinen goedkeuren

 • Hostverzoeken van deze e-maildomeinen afwijzen

 • Aanvragen voor hostaccounts automatisch goedkeuren of weigeren

 • E-mailmelding voor controleren van host verzenden naar alle sitebeheerders

 • E-mailmelding voor controleren van host verzenden

 • Aanmelding deelnemersaccount toestaan

 • Deelnemersaanvragen van deze e-maildomeinen goedkeuren

 • Verzoeken van deelnemers van deze e-maildomeinen afwijzen

 • Aanvragen voor deelnemersaccounts automatisch goedkeuren of weigeren

 • E-mailmelding voor controleren van deelnemer verzenden naar alle sitebeheerders

 • E-mailmelding voor controleren van deelnemer verzenden

 • Verplichten voor accountaanmelding

 • Adres 1

 • Adres 2

 • Plaats

 • Land/regio

 • E-mail

 • Alternatief telefoonnummer 1

 • Voornaam

 • Achternaam

 • Telefoon kantoor

 • Wachtwoord

 • Staat/provincie

 • Tijdzone

 • Gebruikersnaam

 • Postcode

Gedeelte Instellingen serviceaanvraag

 • Gebruikers toestaan extra services aan te vragen

 • Sitebeheerder keurt handmatig serviceaanvragen goed

 • Aanvragen van deze e-maildomeinen goedkeuren

 • Aanvragen afwijzen die niet van deze e-maildomeinen afkomstig zijn

 • Geselecteerde sitebeheerders

 • Alle sitebeheerders

Gedeelte Siteopties

 • Banneradvertentie weergeven in Mijn Webex

 • Gebruikersavatars weergeven in de vergaderclient (Webex Meetings)

 • Deze service standaard weergeven voor alle gebruikers

 • Standaardpagina voor Mijn Webex

 • Aantal vermeldingen per pagina

 • GMT-verschil weergeven voor tijdzones in e-mailberichten en op webpagina's

 • Sitebeheerder informeren als opslag het percentage totale toegewezen ruimte overschrijdt

 • Melding per e-mail verzenden

 • Waarschuwingsbericht weergeven in Sitebeheer/Control Hub

 • Persoonlijke opnameopslaglimiet

 • Mijn Webex Standaard

 • Mijn Webex Pro

 • Sitebeheerder informeren als bestandsopslaggebruik het percentage totale capaciteit overschrijdt

 • Tijdzone

 • Alle netwerkclients coderen

 • Zelfstandige client

 • Primaire downloadmethode van client

 • Modus Ware kleuren

 • Merknaam

 • Sjabloon voor tabblad {0} Nummerinformatie

 • Feedbackformulier na vergadering weergeven (Webex Events en Webex Training)

 • iCalendar (Toevoegen aan mijn agenda weergeven voor Webex Events, Webex Meetings en Webex Training)

 • E-mail verzenden naar hosts wanneer PCN-accounts automatisch worden gegenereerd tijdens het importeren van accounts

 • Maximale videobandmet

 • Video van hoge kwaliteit (360p) inschakelen (Webex Meetings, Webex Events, Webex Training en Webex Support)

 • Videopositie actieve spreker bij het afspelen van gedownloade MP4- en mobiele MP4-opnamen (alleen Webex Meetings)

 • CLI-verificatie voor teleconferentie inschakelen

 • Host en deelnemer moeten een pincode hebben (pincode biedt een tweede niveau van gebruikersverificatie bij inbellen in een vergadering)

 • Standaardinbelnummers toewijzen (maximaal 2) (alleen Webex Meetings en Webex Training)

 • Hosts toestaan standaardinbelnummers in te stellen (alleen voor Webex Meetings en Webex Training)

 • Vergaderingen weergeven op de werkelijke starttijd, niet op de geplande tijd (Webex Meetings)

 • Aanwezigheidsintegratie

 • Sms-berichten inschakelen (sms)

 • Medianet-functies inschakelen

 • Metagegevenskader inschakelen

 • Prestatiebewaking inschakelen

 • Teleconferentie met intern terugbellen inschakelen

 • Label voor interne terugbeloptie

 • Beperkingen voor gratis bellen

 • Beperkingen voor gratis bellen voor klanten weergeven

 • Informatie over beperkingen voor gratis bellen leveren via

 • De URL voor informatie over beperkingen voor gratis bellen

 • De optie Inhoud delen met externe integraties inschakelen

 • Dropbox

 • Box

 • Google Drive

 • IBM Cloud

 • Inhoud delen - bestanden automatisch wissen na elke vergadering

 • Persoonlijke ruimte inschakelen (indien ingeschakeld, kunnen sitebeheerders dit in- of uitschakelen voor individuele gebruikers)

 • De host toestaan om een vergadering in een persoonlijke ruimte via de telefoon te starten

 • De persoonlijke ruimte van de host gebruiken als de startpagina (Deze optie overschrijft de instelling 'Deze service standaard weergeven voor alle gebruikers')

 • Id van persoonlijke ruimte genereren voor nieuwe gebruikers met

 • Lengte hostpincode

 • Hosts toestaan de URL's van hun persoonlijke ruimte te wijzigen

 • Hosts toestaan achtergrondafbeeldingen voor persoonlijke ruimte te uploaden

 • Aangemelde deelnemers kunnen een ontgrendelde ruimte betreden, maar niet-geverifieerde gebruikers moeten in de lobby wachten tot de host ze handmatig toelaat

 • Uitzondering: Niet-geverifieerde deelnemers toestaan een ontgrendelde ruimte te betreden

 • Uitzondering: Het aantal weken dat het niet-geverifieerde deelnemers is toegestaan een ontgrendelde ruimte te betreden als ze zich hebben aangemeld

 • Niemand kan een ruimte of lobby betreden zonder zich aan te melden

 • CAPTCHA weergeven wanneer deelnemers de persoonlijke ruimte van een host betreden

 • Deelnemers toestaan om bij de host te melden dat ze in de lobby van de persoonlijke ruimte wachten

 • Persoonlijke ruimten automatisch vergrendelen

 • Het aantal minuten nadat een vergadering is gestart totdat persoonlijke ruimten automatisch worden vergrendeld voor gebruikers die hun instelling voor automatisch vergrendelen niet hebben gedefinieerd

 • Hosts niet toestaan hun instelling voor automatisch vergrendelen te wijzigen

 • Interoperabiliteit van Teams inschakelen

 • Chat (alleen Webex Meetings en Webex Events)

 • Aantekeningen (alleen voor Webex Meetings)

 • Afdrukken/opslaan toestaan in documenten delen (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

 • Multimedia delen toestaan (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

 • Deelnemers toestaan te delen in vergaderingen (alleen Webex Meetings)

 • Inschakelen dat gebruikers het telefoongeluid kunnen dempen of dit kunnen opheffen door op *6 te drukken

 • Gebruikers toestaan automatisch verbinding te maken met audio via de computer

Gedeelte Mobiele ondersteuning

 • iOS (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

 • Windows Mobile (alleen Webex Meetings)

 • Android (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

Gedeelte Opties voor Cloud CMR (samenwerkingsvergaderruimte)

 • Een groepsnummer gebruiken

 • We sturen een e-mail naar gebruikers om hen te informeren over de beschikbaarheid van dit groepsnummer

 • Terugbellen met video inschakelen

Gedeelte Vergaderopties plannen

 • Gebruikers kunnen andere gebruikers toestaan namens hen vergaderingen te plannen

 • Bij het plannen van een vergadering kunnen gebruikers een alternatieve host kiezen

 • Gebruikers toestaan om iedereen zonder een hostaccount op deze site hun geplande vergaderingen of vergaderingen in een persoonlijke ruimte te laten hosten

 • Geavanceerde planner is standaard (alleen Webex Meetings)

 • Hosts toestaan hun eigen vergaderingssjablonen op te slaan (alleen voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

 • Hosts toestaan hun eigen inbelgegevens weer te geven in het locatieveld voor agenda-uitnodigingen

 • E-mailherinneringen voor vergaderingen (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

Gedeelte Standaardopties voor planner

 • Webex Events

 • Webex Meetings/ Webex Training/ Webex Support

 • Aan de teleconferentie deelnemen zonder '1' in te toetsen

 • Geïntegreerde VoIP

 • Standaardaudio-opties voor site voor teleconferentie

 • Betaaltype

 • Toegang tot teleconferentie toestaan via internationale inbelnummers (Webex Events)

 • Teleconferentie met terugbellen

 • Teleconferentie met inbellen

 • Directe hulp

 • Deelnemer toegang geven tot directe hulp

 • Primaire technische ondersteuning

 • Land voor technische ondersteuning (primair)

 • Nummer van technische ondersteuning (primair)

 • Vertraging voor roll-over

 • Technische ondersteuning secundair

 • Land voor technische ondersteuning (secundair)

 • Nummer van technische ondersteuning (secundair)

 • Video

 • Video van hoge kwaliteit (360p) inschakelen

 • HD-video (720p) inschakelen (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

Gedeelte Beveiligingsopties

 • Gebruiker toestaan gebruikersnaam te wijzigen

 • Bevestiging is vereist voor de gebruiker om e-mailadres bij te werken

 • Account vergrendelen na [x] mislukte aanmeldpogingen

 • E-mailmelding van vergrendeld account verzenden naar de sitebeheerder

 • E-mailmelding voor vergrendeld account verzenden naar deze e-mailadressen

 • Toepassen op sitebeheerdersaccounts

 • Account automatisch ontgrendelen na [x] minuten

 • E-mailmeldingen [x] dagen en 1 dag voor accountdeactivering verzenden

 • Account deactiveren na [x] dagen inactiviteit

 • Toepassen op sitebeheerdersaccounts

 • Gebruiker toestaan wachtwoord te wijzigen, ook als API's voor automatisch aanmelden zijn ingeschakeld

 • Gebruikersaccounts beheren via API's

 • Wachtwoord vergeten: Geef een of meer e-mailadressen op om aanvragen voor gebruikerswachtwoorden te ontvangen (als u dit leeg laat, ontvangen alle sitebeheerders aanvragen)

 • Wachtwoord vergeten

 • Goedkeuring van aanvragen 'Wachtwoord vergeten?' nodig (stuur de aanvragen naar de hierboven vermelde e-mailadressen)

 • Brandbare tekst weergeven

 • Bevestiging is vereist voor nieuwe accounts

 • Bevestigingskoppeling verloopt over [x] dagen

 • Het aantal dagen totdat de bevestigingskoppeling verloopt

 • Alle sitebeheerders waarschuwen wanneer er een nieuw account wordt gemaakt

 • Beveiligingscontrole weergeven op inschrijfformulier

 • Sterke wachtwoorden voor gebruikersaccounts verplichten

 • Combinatie van hoofdletters en kleine letters verplichten

 • Minimumlengte

 • Minimumaantal numeriek

 • Minimumaantal alfa

 • Minimum aantal speciale tekens

 • Niet toestaan dat een teken drie keer of vaker wordt herhaald

 • Dynamische webpaginatekst niet toestaan voor accountwachtwoorden (sitenaam, hostnaam, gebruikersnaam)

 • Accountwachtwoorden van deze lijst niet toestaan

 • Gebruiker kan wachtwoord na [x] uur opnieuw instellen

 • Het aantal uren totdat een gebruiker het wachtwoord opnieuw kan instellen

 • Gebruiker toestaan accountwachtwoord op te slaan in cookies

 • Hergebruik van de laatste [x] wachtwoorden niet toestaan

 • Alle gebruikers dwingen het wachtwoord elke [x] dagen te wijzigen

 • Geen enkele vergadering mag worden weergegeven

 • Standaard privacyinstelling voor planner instellen voor Webex Meetings

 • Alle vergaderingen moeten een wachtwoord hebben

 • Wachtwoord uitsluiten van uitnodiging

 • Geen enkel evenement mag worden weergegeven

 • Standaard privacyinstelling voor planner instellen voor Webex Events

 • Alle gebeurtenissen moeten een wachtwoord hebben

 • Geen enkele sessie mag worden weergegeven

 • Standaard privacyinstelling voor planner instellen voor Webex Training

 • Alle sessies moeten een wachtwoord hebben

 • Deelnemers of panelleden toestaan deel te nemen vóór de host (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

 • Deelnemers toestaan deel te nemen aan de audioconferentie (Webex Meetings)

 • De eerste deelnemer die deelneemt, wordt presentator (Webex Meetings)

 • Deelnemers of panelleden toestaan deel te nemen aan de audioconferentie (Webex Events)

 • Deelnemers of panelleden toestaan deel te nemen aan de audioconferentie ( Webex Training)

 • Deelnemers toestaan deel te nemen aan het audiogedeelte van de persoonlijke conferentie vóór de host

 • Sterke wachtwoorden voor vergaderingen verplichten

 • Combinatie van hoofdletters en kleine letters verplichten

 • Minimumlengte

 • Minimumaantal numeriek

 • Minimumaantal alfa

 • Minimum aantal speciale tekens

 • Dynamische webpaginatekst niet toestaan voor accountwachtwoorden (sitenaam, hostnaam, gebruikersnaam, vergaderonderwerp)

 • Wachtwoorden voor vergaderingen in deze lijst niet toestaan

 • Het bekijken van opnamen beperken tot aangemelde gebruikers voor Webex Meetings

 • Het downloaden van opnamen voor Webex Meetings voorkomen

 • Opnamewachtwoorden voor Webex Meetings afdwingen

 • Het bekijken van opnamen beperken tot aangemelde gebruikers voor Webex Events

 • Het downloaden van opnamen voor Webex Events voorkomen

 • Opnamewachtwoorden voor Webex Events afdwingen

 • Het bekijken van opnamen beperken tot aangemelde gebruikers voor Webex Training

 • Het downloaden van opnamen voor Webex Training voorkomen

 • Opnamewachtwoorden voor Webex Training afdwingen

 • Combinatie van hoofdletters en kleine letters verplichten

 • Minimumlengte

 • Minimumaantal numeriek

 • Minimumaantal alfa

 • Minimum aantal speciale tekens

 • Dynamische webpaginatekst niet toestaan voor opnamewachtwoorden (sitenaam, hostnaam, gebruikersnaam)

 • Opnamewachtwoorden van deze lijst niet toestaan

 • Teleconferentiegegevens weergeven op het tabblad Vergaderingsinformatie en het informatievenster

 • De toegangscode van een abonnee weergeven op het tabblad Vergaderingsinformatie en het informatievenster

 • Vergaderingen automatisch beëindigen als er slechts één deelnemer is (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

 • Deelnemer [x] minuten na geplande eindtijd waarschuwen dat de vergadering wordt beëindigd

 • Vergadering automatisch beëindigen over [x] minuten

 • Hostsleutel opnemen in vergadermails van de host (Webex Meetings, Webex Events en Webex Training)

 • Aanmelding verplichten voor sitetoegang

 • E-mailadres van deelnemer verplichten (Webex Meetings en Webex Training)

 • Voor alle Access Anywhere-sessies moeten criteria voor sterke vergaderingwachtwoorden worden gebruikt voor de toegangscode

 • Gebruiker toestaan om persoonlijke gegevens voor het deelnemen aan vergaderingen, terugbelteleconferenties en videoconferentiesystemen op te slaan

 • Individuele hosts toestaan de opnamen opnieuw toe te wijzen

 • Deelnemer toestaan deel te nemen aan vergaderingen vanaf een Webex-knooppunt in een andere onderneming

Configuratiegedeelte bovenste navigatiebalk

 • De knoppen op de navigatie

 • Services weergeven die niet zijn ingeschakeld voor deze site

Linkernavigatiebalk aanpassen voor het gedeelte Mijn Webex starten

 • Menunaam 1 voor Aangepaste koppelingen

 • URL 1 voor Aangepaste koppelingen

 • Doelvenster 1 voor Aangepaste koppelingen

 • Uploadpictogram 1 voor Aangepaste koppelingen

 • Menunaam 2 voor Aangepaste koppelingen

 • URL 2 voor Aangepaste koppelingen

 • Doelvenster 2 voor Aangepaste koppelingen

 • Uploadpictogram 2 voor Aangepaste koppelingen

 • Menunaam 3 voor Aangepaste koppelingen

 • URL 3 voor aangepaste koppelingen

 • Doelvenster 3 voor Aangepaste koppelingen

 • Uploadpictogram 3 voor Aangepaste koppelingen

 • Menunaam 1 voor Partnerkoppelingen

 • URL 1 voor Partnerkoppelingen

 • Doelvenster 1 voor Partnerkoppelingen

 • Uploadpictogram 1 voor partnerkoppelingen

 • Menunaam 2 voor Partnerkoppelingen

 • URL 2 voor Partnerkoppelingen

 • Doelvenster 2 voor Partnerkoppelingen

 • Uploadpictogram 2 voor partnerkoppelingen

 • Menunaam 3 voor Partnerkoppelingen

 • URL 3 voor Partnerkoppelingen

 • Doelvenster 3 voor Partnerkoppelingen

 • Uploadpictogram 3 voor partnerkoppelingen

 • Mijn Webex-partnerintegratie voor deze site

 • URL voor Webex Support

 • Doelvenster voor Webex Support

 • URL voor Webex Training

 • Doelvenster voor Webex Training

Linkernavigatiebalk aanpassen voor het gedeelte Alle services

 • Nieuwe gebruikersreferentie

 • Menunaam voor nieuwe gebruikersreferentie

 • URL voor Nieuwe gebruikersreferentie

 • Doelvenster voor Nieuwe gebruikersreferentie

 • Groepslabel voor aangepaste koppelingen

 • Menunaam 1 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • URL 1 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • Doelvenster 1 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • Menunaam 2 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • Doelvenster 2 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • Menunaam 3 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • Doelvenster 3 voor Aangepaste koppelingen voor linkernavigatiebalk

 • URL voor Help

 • Doelvenster voor Help

 • URL voor Downloads

 • Doelvenster voor Downloads

 • URL voor Webex Training

 • Doelvenster voor Webex Training

 • URL voor Contact met ons opnemen

 • Doelvenster voor Contact met ons opnemen

 • Mijn resources