Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie

Webex ondersteunt de AVG door persoonlijke gegevens te beschermen en te respecteren.

Zie Cisco en de AVG voor meer informatie.

Gezondheid van de poortbaarheid en verantwoordelijkheidswet (HIPAA)

Webex kan worden gebruikt in een gezondheidsomgeving die overeenkomt met de klantbehoeften voor HIPAA-naleving.

Zie Uw Webex Healthcare-gegevens beschermen voor meer informatie.

ISO/IEC 27001

Webex is gecertificeerd voor ISO/IEC 27001:2013.

Zie Beveiliging voor Cisco Webex informatie.