1

Ga vanuit de klantweergave in naar https://admin.webex.com instellingen, blader naar verificatieen klik vervolgens op wijzigen.

2

Om SSO uit te schakelen, klikt u op de ingebouwde identiteitsservice gebruiken voor gebruikersverificatie. (Eenvoudig).

Er wordt een pop-upvenster weergegeven waarin u wordt gewaarschuwd voor het uitschakelen van SSO:

Als u SSO uitschakelt, worden wachtwoorden beheerd door de cloud in plaats van uw IdP-configuratie.

3

Klik op OK als u de gevolgen van het uitschakelen van SSO begrijpt en wilt doorgaan .

In Control hub wordt een bericht weergegeven met de melding dat SSO is uitgeschakeld en dat de gebruikersverificatie nu gebruikmaakt van de eenvoudige ingebouwde identiteitsservice.

Voor Cisco Webex Teams gebruikersaccounts die zijn gemaakt voordat u SSO hebt uitgeschakeld, ontvangen gebruikers dit e-mailbericht dat ze naar een wachtwoord kunnen instellen.

Volgende stappen

Als u of de klant SSO opnieuw configureert voor de klant organisatie, worden gebruikersaccounts weergegeven met het wachtwoordbeleid dat is ingesteld door de IdP die is geïntegreerd met de Webex-organisatie.