Wanneer u deelneemt aan een gesprek of vergadering, selecteert u onderaan het Vergader venster. U weet dat het werkt wanneer de knop rood wordt, .

Als u het dempen van uzelf wilt opheffen, selecteert u . Anderen kunnen u horen wanneer de knop grijs wordt weergegeven.

Als u bent verbonden met een Cisco-headset, kunt u uzelf ook dempen of het dempen opheffen vanuit de headset. Zie gesprekken voeren en beantwoorden met de Cisco Headset 730 of gebruik uw Cisco-headset 500-serie voor meer informatie.


 

Wanneer u de gespreks bediening uitschakelt en verlaat, wordt de knop Dempen naar het midden van uw scherm verplaatst en wordt de kleur vervaagd om aan te geven dat u nog steeds gedempt bent.