In WBS33 en hoger kunt u vanuit de bedieningsbediening voor de vergadering bovenaan het scherm selecteren op welke deelnemer u de videofocus wilt vergrendelen.

U kunt de videofocus van de hoofdvideo vergrendelen op u, een bepaalde deelnemer of de actieve spreker. Als u de host bent, kunt u zelf bepalen wiens video u en uw deelnemers bekijken.


Gebruikers die deelnemen via videoapparaten zien nog steeds de actieve spreker.

Elke deelnemer kan ervoor kiezen wie wordt weergegeven in zijn of haar miniatuurvideo's. Wanneer u de focus van een miniatuurvideo vergrendelt, wordt alleen uw weergave beïnvloed.


De miniatuurvideo's kunnen niet door de host worden vergrendeld voor iedereen in een bepaalde schikking. Elke deelnemer kan zijn of haar miniatuurvideo's in de eigen gekozen weergave vergrendelen.

1

Selecteer in de weergave Fase of Focus de optie Deze video vergrendelen op een specifieke deelnemer boven aan het scherm.

Als de host de video al op een deelnemer heeft vergrendeld, kunt u niet selecteren. In plaats daarvan verschijnt een vergrendelingspictogram naast de naam van de persoon op wie de video is vergrendeld:

2

Als u een deelnemer bent, gaat u naar stap 3. Kies uit een van de volgende opties als u de host bent:

  • Selecteer Mij om de hoofdvideoweergave alleen voor uzelf te vergrendelen op een specifieke deelnemer.
  • Selecteer Iedereen om de hoofdvideoweergave voor iedereen in de vergadering te vergrendelen op een specifieke deelnemer.
3

Selecteer de deelnemer van wie u de videoweergave wilt vergrendelen. Kies uit een van de volgende opties:

  • Als u de naam van de deelnemer die u zoekt kent, typt u deze in het tekstvak Zoeken naar een naam in.
  • Als u de naam van de deelnemer die u zoekt niet kent, bladert u door de lijst met deelnemers.
4

U kunt het venster ontgrendelen door te klikken op De videofocus ontgrendelen om de focus te richten op actieve spreker of door op '...' te klikken. om het venster te vergrendelen voor een andere deelnemer.

1

Plaats de cursor boven de miniatuur- of rastervideo van de deelnemer die u wilt vergrendelen, klik op Meer opties en selecteer Een deelnemer vergrendelen op dezelocatie.

2

Als u de naam kent van de deelnemer die u op die locatie wilt vergrendelen, voert u deze in de zoekbalk in of selecteert u deze in de lijst met deelnemers.

U kunt de focus van de eerste 6 miniatuurvideo's vergrendelen.


 

Als het hoofdvideovenster is vergrendeld op een bepaalde gebruiker, kunnen hosts of presentatoren ook naadloos overschakelen naar de vergrendeling van een andere deelnemer, zonder dat ze eerst de video moeten ontgrendelen.

1

Selecteer aan de bovenkant van het scherm Deze video op een specifieke deelnemer vergrendelen.

Als de host de video al op een deelnemer heeft vergrendeld, kunt u niet selecteren. In plaats daarvan verschijnt een pin naast de naam van de persoon op wie de video is vergrendeld:

2

Als u een deelnemer bent, gaat u naar stap 3. Kies uit een van de volgende opties als u de host bent:

  • Selecteer Mij om de hoofdvideoweergave alleen voor uzelf te vergrendelen op een specifieke deelnemer.
  • Selecteer Iedereen om de hoofdvideoweergave voor iedereen in de vergadering te vergrendelen op een specifieke deelnemer.
3

Selecteer de deelnemer van wie u de videoweergave wilt vergrendelen. Kies uit een van de volgende opties:

  • Als u de naam van de deelnemer die u zoekt kent, typt u deze in het tekstvak Zoeken naar een naam in.
  • Als u de naam van de deelnemer die u zoekt niet kent, bladert u door de lijst van Deelnemers.
4

U kunt het venster ontgrendelen door op de knop terug te keren naar actieve spreker of door op '...' te klikken. om het venster te vergrendelen voor een andere deelnemer.

Plaats de cursor boven de miniatuurvideo van de deelnemer die u wilt vergrendelen, klik op Video-opties en selecteer Deze video vergrendelen Meerop een deelnemer.

Miniatuuropties

U kunt de focus van de eerste 6 miniatuurvideo's vergrendelen.


 

Als het hoofdvideovenster is vergrendeld op een bepaalde gebruiker, kunnen hosts of presentatoren ook naadloos overschakelen naar de vergrendeling van een andere deelnemer, zonder dat ze eerst de video moeten ontgrendelen.