We zijn verheugd om vroege toegang te kondigen voor onze functie korte video adressen! Deze functie is nu standaard ingeschakeld. Neem contact op met uw partner of CSM (Customer Success Manager) of het ondersteuningscentrum om het in te schakelen voor uw Webex-site.

Hosts en deelnemers van vergaderingen

Op WBS 39.9 en latere sites kunt u een nieuw, kortere video adressen invoeren wanneer u deelneemt aan een vergadering vanaf een videosysteem. Als u wilt weten welke versies u gebruikt, raadpleegt u het versienummer van uw Cisco Webex meetings.https://help.webex.com/qgij81/

U kunt het volgende invoeren: vergadering_nummer@webex.com

In plaats van de huidige indeling van het video adres: <vergaderingsnummer>.<sitenaam>@lync.webex.com

Wanneer u een nieuwe vergadering plant of er bent uitgenodigd, wordt het kortere video adres in de uitnodiging voor de vergadering weergegeven.

We weten dat u bestaande uitnodigingen voor vergaderingen hebt die de naam van de Webex site bevatten in het video adres. Deze indeling blijft werken zodat u niets hoeft te wijzigen.

We standaardiseren het video adres voor vergaderingen in een persoonlijke ruimte. De nieuwe indeling voor vergaderingen in een persoonlijke ruimte wordt Personal_Room_ID>.<site_name>@webex. com. Video adressen in de huidige indeling, <Personal_Room_ID>@<site_name>. Webex.com, blijven beschikbaar voor inbellen. De nieuwe indeling wordt echter wel opgenomen in nieuwe uitnodigingen voor vergaderingen.

Ruimtesystemen

Ruimte systemen blijven werken met bestaande vergaderingen. Tik op de knop deelnemen Webex of deelnemen aan vergadering om de nummers voor de inbellen te verzenden vanuit de oude of nieuwe indeling.

Skype voor Bedrijven

De bestaande deelname methode voor Skype voor bedrijven meeting_number>. lync@<site_name>. Webex.com blijft werken en de nieuwe indeling meeting_number> @webex. com.

Webex-beheer

Om de nieuwe indeling voor video adressen voor te bereiden, moet u uw Webex Meetings-implementatie wijzigen. Raadpleeg Implementatiehandleiding Cisco Webex Meetings voor FedRAMP-geautoriseerde vergaderingen waarvoor videoapparaten zijn ingeschakeld.https://help.webex.com/nmdp0hq/