Mötesvärdar och mötesdeltagare

Du kan ange en kort videoadress när du deltar i ett möte från ett videosystem.

Du kommer att kunna ange: < meeting_number >@webex.com

I stället för det aktuella videoadressformatet: < meeting_number>@ site_name>.webex.com

När du schemalägger eller blir inbjuden till ett nytt möte visas den kortare videoadressen i mötesinbjudan.

Vi vet att du har befintliga mötesinbjudningar som inkluderar Webex-webbplatsens namn i videoadressen. Det här formatet kommer att fortsätta fungera så du behöver inte ändra något.

Vi standardiserar även videoadressen för möten i personliga rum. Det nya formatet för möten i personliga rum kommer att Personal_Room_ID >. <site_name>@webex.com. Videoadresser i nuvarande format, <Personal_Room_ID>@<site_name> .webex.com, kommer även fortsättningsvis att vara tillgängliga för inringning. Det nya formatet kommer dock att inkluderas i nya mötesinbjudningar.

Rumsystem

Rumssystem kommer att fortsätta fungera med befintliga möten. Om du trycker på knappen Delta i Webex eller Delta i möte skickas inringningssiffrorna i det gamla eller nya formatet.

Skype för företag

Den befintliga metoden för att delta i Skype för meeting_number >.lync@ .webex.com kommer att fortsätta fungera samt det nya < formatet <site_name>meeting_number< >@webex.com.

Webex-administratörer

För att använda det nya videoadressformatet måste du ändra din Webex Meetings distribution. Se "Kort videoadressformat" i Cisco Webex Meetings företagsdistributionsguide för videoenhetsaktiverademöten.