Møteverter og deltakere

Du kan skrive inn en kort videoadresse når du blir med i et møte fra et videosystem.

Du kan skrive inn: < meeting_number >@webex.com

I stedet for gjeldende videoadresseformat: < meeting_number>@< site_name>.webex.com

Når du planlegger eller blir invitert til et nytt møte, ser du den kortere videoadressen i møteinvitasjonen.

Vi vet at du har eksisterende møteinvitasjoner som inkluderer navnet på Webex-nettstedet i videoadressen. Dette formatet vil fortsette å fungere, slik at du ikke trenger å endre noe.

Vi standardiserer også videoadressen for møter i personlige rom. Det nye formatet for personlige rommøter vil være <Personal_Room_ID>. <site_name>@webex.com. Videoadresser i gjeldende format, <Personal_Room_ID>@<site_name> .webex.com, vil fortsatt være tilgjengelige for innringing. Det nye formatet vil imidlertid bli inkludert i nye møteinvitasjoner.

Romsystemer

Romsystemer vil fortsette å fungere med eksisterende møter. Hvis du trykker på knappen Bli med i Webex eller Bli med i møte, sendes innringingsnumrene fra det gamle eller det nye formatet.

Skype for Business

Den eksisterende deltakelsesmetoden for Skype for Business < meeting_number>.lync@ <site_name>.webex.com vil fortsette å fungere i tillegg til det nye formatet < meeting_number>@webex.com.

Webex-administratorer

Hvis du vil bruke det nye videoadresseformatet, må du endre distribusjonen av Webex Meetings. Se «Kort videoadresseformat» i Distribusjonsveiledning for Cisco Webex Meetings Enterprise for møter med videoenhet aktivert.