Voor meer informatie over XML API 39 en XML-API 11 raadpleegt u het overzicht van de Cisco WEBEX meetings XML API-updates (XML api 39 en eerder).

Voor updates voor XML-API 11 SP9 en eerder gaat u naar Cisco devnet.

API 40.4.0-updates

XML API 40.4.0-updates

E-mail verificatie afdwingen bij het wijzigen van e-mails in XML API

Nadat een bevestiging voor de sitebeheerder is ingeschakeld voor de gebruiker om het e-mailadres bij te werken in Webex Sitebeheer:

 • Als een niet-sitebeheerders account de SetUser -API aanroept om e-mailadressen te wijzigen, blijft de huidige e-mail totdat de nieuwe e-mail is geverifieerd. De e-mail bevestiging voor account wijziging wordt verzonden naar het nieuwe e-mailadres met de melding ' Webex account wijzigen '. Nadat u op de koppeling in het e-mailbericht hebt geklikt om te bevestigen, wordt het nieuwe e-mailadres direct gekoppeld.


  Als een niet-sitebeheerder de SetUser- API meerdere keren belt zonder het e-mail verificatieproces te voltooien, wordt de huidige e-mail bewaard en wordt de nieuwste nieuwe e-mail gebruikt.

 • Als een sitebeheerders account de SetUser -API belt om e-mailadressen te wijzigen, wordt het e-mail verificatieproces niet gestart. De nieuwe e-mail wordt direct gekoppeld aan het account van de host of deelnemer.

Beïnvloede API's:

 • SetUser

GetEnrollmentInfo -out en verbinding herstellen

De GetEnrollmentInfo -API zoekt momenteel IP-adressen op het domeinnaam systeem, wat grote prestatie effecten tot gevolg heeft. We zijn van plan om dit proces met een leeg antwoord in het veld te vereenvoudigen <domain> .

Beïnvloede API's:

 • GetEnrollmentInfo

Voorbeeld van GetEnrollmentInfo- aanvraag:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
<siteName>sqdemo6</siteName>
<webExID>Xxx</webExID>
<password>Xxxx</password>
<partnerID>webexpartner</partnerID>
</securityContext>
</header>
    <body>
        <bodyContent
            xsi:type="java:com.webex.service.binding.attendee.GetEnrollmentInfo">
            <sessionKey>716773566</sessionKey>
        </bodyContent>
    </body>
</serv:message>

Voorbeeld van GetEnrollmentInfo- antwoord:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common"
    xmlns:att="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/attendee">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Succes</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Primaire</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="att:getEnrollmentInfoResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <att:session>
                <att:confID>154279066999981548</att:confID>
                <att:attendee>
                    <att:attendeeID>3191792</att:attendeeID>
                    <att:enrollFields>
                        <att:defaultFields>
                            <att:firstName>Alex</att:firstName>
                            <att:lastName>Yang</att:lastName>
                            <att:email>omega.alex.yang@gmail.com</att:email>
                            <att:company></att:company>
                            <att:phoneNum></att:phoneNum>
                            <att:title></att:title>
                            <att:receiveInfo>onwaar</att:receiveInfo>
                            <att:address1></att:address1>
                            <att:address2></att:address2>
                            <att:city></att:city>
                            <att:state></att:state>
                            <att:zipcode></att:zipcode>
                            <att:country></att:country>
                            <att:leadSourceID></att:leadSourceID>
                            <att:leadScore>0,0</att:leadScore>
                        </att:defaultFields>
                        <att:customFields/>
                    </att:enrollFields>
                    <att:domain> </att:domain>
                    <att:ipAddress>10.35.240.53</att:ipAddress>
                    <att:submitTime>02/27/2020 22:03:57</att:submitTime>
                    <att:status>Goedgekeurd</att:status>
                </att:attendee>
                <att:attendee>
                    <att:attendeeID>3191797</att:attendeeID>
                    <att:enrollFields>
                        <att:defaultFields>
                            <att:firstName>AlexKKK</att:firstName>
                            <att:lastName>Test</att:lastName>
                            <att:email>achillesyang@hotmail.com</att:email>
                            <att:company></att:company>
                            <att:phoneNum></att:phoneNum>
                            <att:title></att:title>
                            <att:receiveInfo>onwaar</att:receiveInfo>
                            <att:address1></att:address1>
                            <att:address2></att:address2>
                            <att:city></att:city>
                            <att:state></att:state>
                            <att:zipcode></att:zipcode>
                            <att:country></att:country>
                            <att:leadSourceID></att:leadSourceID>
                            <att:leadScore>0,0</att:leadScore>
                        </att:defaultFields>
                        <att:customFields/>
                    </att:enrollFields>
                    <att:domain> </att:domain>
                    <att:ipAddress>10.154.181.15</att:ipAddress>
                    <att:submitTime>02/27/2020 22:07:38</att:submitTime>
                    <att:status>Goedgekeurd</att:status>
                </att:attendee>
                <att:matchingRecords>
                    <serv:total>2</serv:total>
                    <serv:returned>2</serv:returned>
                    <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
                </att:matchingRecords>
                <att:sessionKey>716773566</att:sessionKey>
            </att:session>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

API 40.2.0-updates

XML API 40.2.0-updates

Klik hier om het XML API 40.2.0-schema te downloaden.

Anonieme toegang tot LstSummarySession verwijderen

Als beveiligingsverbetering worden de ondersteuning voor anonieme toegang tot de LstSummarySession-API gestopt . Als Webex Meetings anoniem toegang krijgt tot de API, worden de volgende foutcode en het onderstaande bericht weergegeven: ' 000015 Sorry, geen record gevonden '.

Beïnvloede API's:

 • LstSummarySession

Voorbeeld van LstSummarySession- aanvraag:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
        <siteName>sitename1</siteName>
    </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.LstsummarySession">
        <sessionKey>211894651</sessionKey>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

Voorbeeld van LstSummarySession- antwoord:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common"

xmlns:ep="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/ep" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Mislukking</serv:result>
            <serv:reason>Sorry, geen record gevonden</serv:reason>
            <serv:gsbStatus>Primaire</serv:gsbStatus>
            <serv:exceptionID>000015</serv:exceptionID>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent/>
    </serv:body>
</serv:message>

Beveiligingsverbeteringen voor CreateMeeting en SetMeeting


Deze wijziging is doorgevoerd in XML API 40.2.0, maar de beschrijving ervan is bewerkt na het ontvangen van feedback van de klant.

Als beveiligingsverbetering hebben we de CreateMeeting- en SetMeeting- api's bijgewerkt om gebruikers niet toe te staan de begintijd van een vergadering te plannen die al is verstreken. Als ze proberen, wordt de volgende foutmelding weergegeven: de starttijd van de 060016-sessie moet later zijn dan de huidige tijd. Als een gebruiker een directe vergadering moet plannen, raden we aan dat de starttijd van de vergadering vijf minuten later is dan de huidige tijd.

Beïnvloede API's:

 • CreateMeeting

 • SetMeeting

API 40.1.2-updates

XML API 40.1.2-updates

Klik hier om het XML API 40.1.2-schema te downloaden.

Een vergadering plannen genereert automatisch een wachtwoord als er geen is geleverd

We hebben de CreateMeeting, CreateEvent, CreateTrainingSessionen CreateTeleconferenceSession verbeterd om een wachtwoord op te nemen in de hoofdtekst van het API-antwoord.

Standaard moet voor de functie alle vergaderingen/gebeurtenissen of sessies een wachtwoord instelling zijn ingeschakeld. Als in dit scenario het API-verzoek geen wachtwoord bevat, wordt er automatisch een wachtwoord gegenereerd op basis van de XML API-servers.

Als voor alle vergaderingen/gebeurtenissen of sessies een wachtwoord instelling is ingeschakeld, en het API-verzoek geen wachtwoord bevat, wordt er geen wacht woord gegenereerd via de XML API-servers.

Als het API-verzoek een wachtwoord bevat, wordt het antwoord opgenomen in dat wachtwoord, ongeacht het aantal vergaderingen/gebeurtenissen/sessie moet een wachtwoord instelling zijn ingeschakeld of uitgeschakeld.

Beïnvloede API's:

 • CreateMeeting

 • CreateEvent

 • CreateTrainingSession

 • CreateTeleconferenceSession

Het CreateMeeting- antwoord heeft nu het meetingPassword- element:

Voorbeeld van CreateMeeting- aanvraag:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>

     <siteName>siteName1</siteName>
     <webExID>userID</webExID>
     <password></password>      <partnerID>webexpartner</partnerID>   </securityContext> </header> <body> <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.meeting.CreateMeeting">     <metaData>         <confName>Test_Auto_Generated_mtg_pwd</confName>
        <meetingType>3</meetingType>
    </metaData>

<schedule>
  <startDate>10/28/2020 17:35:00</startDate>
</schedule>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

Voorbeeld van CreateMeeting- antwoord:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service" xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common" xmlns:meet="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/meeting" xmlns:att="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/attendee">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Succes</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Primaire</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="meet:createMeetingResponse" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <meet:meetingkey>806745263</meet:meetingkey>
            <meet:meetingPassword>UzXJuzUD428</meet:meetingPassword>
            <meet:iCalendarURL>
                <serv:host>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=md225d5935256319ef21b71dd8ebd0640</serv:host>
                <serv:attendee>https://hmwds6.qa.webex.com/hmwds6/j.php?MTID=m26bf5e25ca587d32302fb29951b92e15</serv:attendee>
            </meet:iCalendarURL>
            <meet:guestToken>cfc7f3246d4862f1bb69b803e8615b7a</meet:guestToken>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>

Het CreateEvent- antwoord heeft nu het eventPassword- element:

De CreateTrainingSession- en CreateTeleconferenceSession- antwoorden hebben nu het sessionPassword- element:

API 40.1.0-updates

XML API 40.1.0-updates

Klik hier om het XML API 40,1-schema te downloaden.

Verbeteringen voor GetSessionInfo

We hebben nieuwe elementen toegevoegd aan de GetSessionInfo- API. De API geeft nu ook informatie voor mobiele apparaten.

Beïnvloede API's:

 • GetSessionInfo

GetSessionInfo- verzoek updates:

Voorbeeld van aanvraag:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
    <securityContext>
        <siteName>sqdemo11</siteName>
        <webExID>siteadmin</webExID>
        <password>P@ss1234</password>
    </securityContext>
</header>
<body>
    <bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.ep.GetSessionInfo">
        <sessionKey>713707633</sessionKey>
        <pmrUrl>https://go.webex.com/join/dongchen</pmrUrl>
        <sipUrl>dongchen@go.webex.com of 123456789_go@webex.com of 123456789@go.webex.com</sipUrl>
        <meetingLink>https://go.webex.com/go/j.php?MTID=m814c6a483d4b5052d539f88d67acbad6</meetingLink>
        <meetingUuid>34567323456787654323456787654</meetingUuid>
    </bodyContent>
</body>
</serv:message>

Verbeteringen voor LstAccessAnywhereHistory

We hebben een nieuwe API, lstAccessAnywhereHistory, toegevoegd om te antwoorden met Webex Access Anywhere rapport info.

Beïnvloede API's:

 • LstAccessAnywhereHistory

LstAccessAnywhereHistory- verzoek updates:

LstAccessAnywhereHistory- respons updates:

Voorbeeld van aanvraag:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service">
<header>
<securityContext>
<siteName>sqdemo6</siteName>
<webExID>testen</webExID>
<password>P@ss1234</password>
</securityContext>
</header>
<body>
<bodyContent xsi:type="java:com.webex.service.binding.history.LstAccessAnywhereHistory">
<hostWebexID>test1</hostWebexID>
<startTimeScope>
<sessionStartTimeStart>09/29/2019 00:42:34</sessionStartTimeStart>
<sessionStartTimeEnd>12/29/2019 04:42:34</sessionStartTimeEnd>
</startTimeScope>
<endTimeScope>
<sessionEndTimeStart>9/29/2019 02:42:34</sessionEndTimeStart>
<sessionEndTimeEnd>12/29/2019 05:42:34</sessionEndTimeEnd>
</endTimeScope>
<listControl>
<serv:startFrom>1</serv:startFrom>
<serv:maximumNum>10</serv:maximumNum>
<serv:listMethod>OF</serv:listMethod>
</listControl>
<order>
<orderBy>Starttime</orderBy>
<orderAD>Asc</orderAD>
</order>
</bodyContent>
</body>
</serv:message>

Antwoord voorbeeld:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<serv:message
    xmlns:serv="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service"
    xmlns:com="http://www.webex.com/schemas/2002/06/common"
    xmlns:history="http://www.webex.com/schemas/2002/06/service/history">
    <serv:header>
        <serv:response>
            <serv:result>Succes</serv:result>
            <serv:gsbStatus>Primaire</serv:gsbStatus>
        </serv:response>
    </serv:header>
    <serv:body>
        <serv:bodyContent xsi:type="history:LstAccessAnywhereHistoryResponse"
            xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
            <history:matchingRecords>
                <serv:total>775</serv:total>
                <serv:returned>10</serv:returned>
                <serv:startFrom>1</serv:startFrom>
            </history:matchingRecords>
            <history:accessAnyWhereInfo>
                <history:confID>123456</history:confID>
                <history:userName>Dean</history:userName>
                <history:computerName>6926_dean</history:computerName>
                <history:clientIP>10.224.222.183</history:clientIP>
                <history:startTime>11/29/2019 03:05:44</history:startTime>
                <history:endTime>11/29/2019 03:10:06</history:endTime>
                <history:duration>5</history:duration>
            </history:accessAnyWhereInfo>
        </serv:bodyContent>
    </serv:body>
</serv:message>