Ga naar , voer een telefoonnummer in de toetsenblok in en kies of u het een Audio- of video gesprek wilt maken.

Nadat uw gesprek verbinding heeft gemaakt, kunt u uw video niet inschakelen, maar u kunt wel klikken om toegang te krijgen tot geavanceerde gespreks functies. U kunt uw gesprek in de wacht zetten of de persoon aan iemand anders overdragen. Bij sommige configuraties kunt u ook gesprekken samenvoegen of een conferentie gesprek starten.


 

Als uw beheerder gespreksbeveiliging heeft ingeschakeld voor uw organisatie, wordt de rechterbovenhoek van uw gespreksvenster weergegeven, zodat u weet dat de oproep veilig is.

Ga naar , tik , voer het telefoonnummer in en selecteer vervolgens bellen.


 

Als u wilt schakelen naar uw luidspreker, tikt u op meeren selecteert u Audio-instellingen.

Ga naar , tik , voer het telefoonnummer in en selecteer vervolgens bellen.


 

Tik op meer om over te schakelen naar uw spreker .