Als u wilt in bellen op de vergadering, hebt u de inbelnummer- vergaderingsnummer of toegangscode nodig. U kunt de inbelnummer- vergaderingsnummer of de toegangscode vinden in de uitnodiging voor de vergadering, als u er een hebt ontvangen. Als u geen uitnodiging hebt uitgenodigd, moet u ervoor zorgen dat de persoon die u heeft gevraagd deel te nemen aan de vergadering, u beide nummers geeft.

1

Bel een van de nummers onder Deelnemen via telefoon in uw uitnodiging of het nummer dat u hebt ontvangen.

2

Wanneer u hier gevraagd wordt, voert u het vergaderingsnummer in en drukt u op # .

3

Voer uw deelnemer-id in, indien aanwezig, of druk op # om in de wacht te worden gezet in de virtuele lobby.

Zodra u in de lobby bent, kan iemand in de vergadering u binnenlaten.