Hvis du vil ringe inn til møtet, trenger du innringernummeret og møtenummeret eller tilgangskoden. Du finner innringernummeret og møtenummeret eller tilgangskoden i møteinvitasjonen, hvis du har mottatt en. Hvis du ikke fikk en invitasjon, må du sørge for at personen som ba deg om å bli med i møtet, gir deg begge numrene.

1

Ring et av numrene under Bli med via telefon i invitasjonen eller nummeret du fikk.

2

Når du blir bedt om det, angir du møtenummeret og trykker på # .

3

Angi deltaker-ID-en din, hvis du har en, eller trykk på # for å bli satt på vent i en virtuell lobby.

Når du er i lobbyen, kan noen i møtet slippe deg inn.