För att ringa in till mötet behöver du nummer för inringning eller mötesnummer eller åtkomstkod. Du hittar mötesnumret nummer för inringning och mötesnummer eller åtkomstkoden i mötesförfrågan, om du har fått en sådan. Om du inte har fått någon inbjudan ska du se till att personen som bad dig att delta i mötet ger dig båda nummer.

1

Ring ett av numren under Delta via telefon i din inbjudan eller numret som du fått.

2

När du uppmanas till det anger mötesnummer och trycker på # .

3

Ange ditt deltagar-ID, om du har ett, eller tryck på # för att placeras i en virtuell lobby.

När du är i lobbyn kan du komma in av någon imötet.