Ruimte en team rollen: overzicht

Wilt u weten wat u kunt doen in ruimten en teams? Begin hier om een kort overzicht te vinden en om meer informatie te lezen.

Ruimten

Teams

Leden

U kunt aan een ruimte worden toegevoegd wanneer iemand die al aan de ruimte deelneemt, u eraan toevoegt. U kunt er ook zelf beginnen.

Als iemand u aan een ruimte toevoegt, ziet u naast de naam van de ruimte.

Iedereen heeft dezelfde rechten in niet-gecontroleerde ruimten. Iedereen kan https://help.webex.com/n35gqwcb/ personen toevoegen of verwijderen en de ruimte-instellingen wijzigen.

U kunt zich aanmelden bij een team, een moderator moet u eraan toevoegen. U krijgt de standaard ruimte aan het algemene team toegevoegd https://help.webex.com/m4hfiu/.

Als team leden kunt u ook:

Als gast in een team kunt u deel nemen aan een ruimte, maar kunt u geen andere ruimten in een team zien of eraan deel nemen.

moderatoren

Als u een ruimte moderator wordt, kunt u ook:

Als team moderator kunt u alles doen wat een teamlid kan doen, en kunt u ook het volgende doen:

Ruimten

Teams

Andere personen als gast toevoegen aan een ruimte binnen een team. Maar alleen de moderator kan nieuwe personen aan het team toevoegen.