1

Ved hjelp av en HDMI-kabel kobler du den bærbare PC-en til HDMI-porten nederst på Cisco Webex Board.


 

Når du deler en video, kan du sveipe fra bunnen av tavleskjermen for å justere volumet.

2

Du kan avslutte deling ved å velge Avslutt deling.

1

Koble den bærbare PC-en til HDMI eller VGA-porten på romenheten med en HDMI-kabel. Påse at den bærbare PC-en eller en annen presentasjonskilde er slått på. Skjermen deles automatisk. Hvis du deler når du er i en samtale, følger du de neste trinnene.

2

På Touch-kontrollens startsideskjerm, velger du Del i samtale.

3

Minimer eller maksimer det delte bildet ved å velge Minimer/Maksimer-tasten på skjermen.

4

For å avslutte deling, berører du Dele og velger Avslutt deling.


Som angitt nedenfor, er fremgangsmåten litt forskjellige for Desk Pro-brukere.

1

Koble den bærbare PC-en til HDMI-porten til bord enheten med en HDMI-kabel. Påse at den bærbare PC-en eller en annen presentasjonskilde er slått på. Skjermen deles automatisk. Hvis du deler når du er i en samtale, følger du de neste trinnene.

2

På enhetens startskjerm, berører du Vis PC. Du vil se skjermen lokalt. De andre deltakerne kan ikke se skjermen din ennå.

På Desk Pro, berører du Delingsalternativer. For å se dataskjermen lokalt, berører du Forhåndsvis. Du kan ikke se forhåndsvisningen av de andre deltakerne.

3

Trykk på Del. Minimer eller maksimer det delte bildet ved å trykke på Minimer/Maksimer-tasten på skjermen. Mens skjermen din er aktivt delt, vil du se en oransje kantlinje rundt den.

På en Desk Pro, berører du Del i samtale for å dele dataskjermen.

4

For å avbryte deling, berører du Avslutt deling.