Hvor er Webex Assistant for møter tilgjengelig?

Webex Assistant er tilgjengelig i Webex Meetings for Webex Meetings desktop, mobile og web apps. Fra og med 41.5-oppdateringen er den også tilgjengelig i Webex Events (ny) webinarmodus for planer som støtter minst 3000 brukere og som et tillegg for planer som støtter opptil 1000 brukere. I 41.7-oppdateringen er Webex Assistant også tilgjengelig for Webex-appen. Møter som startes eller kobles til fra et Space, støtter ikke Webex Assistant.

Webex-nettstedet og -brukerne må være koblet til Cisco Webex Control Hub eller administreres i Control Hub, og på Cisco Webex videoplattform versjon 2.0, med bli med i møter fra videosystemer aktivert. Hvis du vil finne ut hvilken versjon du bruker, kan du se Finne versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings.

Webex-administratorer kan klargjøre Webex Assistant for møter for en organisasjon, et helt Webex-område eller for bestemte brukere gjennom lisenstilordning. Webex-administratorer kan aktivere og deaktivere Webex Assistant når som helst. Webex Assistant for Meetings er aktivert som standard. Under et møte eller webinar kan verter slå på eller deaktivere Webex Assistant.

Webex Assistant er tilgjengelig globalt. Webex Assistant er ikke tilgjengelig for Webex for regjeringen.

For øyeblikket transkriberer Webex Assistant bare nøyaktig engelsk dialog.

Personvern

Slik konfigurerer du Webex Assistant for møter

Slik bruker du Webex Assistant til møter