Deltaker ber om hjelp

Breakout-økter er tilgjengelige på WBS40.9 og nyere nettsteder. Hvis du vil finne ut hvilken versjon av Webex Meetings du bruker, kan du se Finne versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings.

Når meldingen vises, klikker du bli med i økten for å bli med i utbryterøkten umiddelbart.

Bli med i økt

Hvis du vil bli med i økten senere, klikker du Bli med senere.

Når du er klar til å bli med i breakout-økten, klikker du på Bli med ved siden av navnet på breakout-økten i Breakout-øktfanen i Deltakere-panelet.

Bli med i breakout-økt

I kategorien Utbrudd -økter vises ved siden av navnet på Ønsket hjelp deltakeren som ba om hjelp.

Hvis utbryterøkten er skjult, Ønsket hjelp vises ved siden av navnet på utbryterøkten.

Navn på utbryterøkt

Når meldingen vises, trykker du på Bli med i økt for å bli med i breakout-økten umiddelbart.

Bli med i økt

Hvis du vil bli med i økten senere, tapper du Senere.

Når du er klar til å bli med i breakout-økten, trykker du på Bli med ved siden av navnet på breakout-økten i Breakout Session-fanen i Deltakere-panelet.

Vises ved siden av navnet på deltakeren som ba om hjelp, i kategorien Utbruddsøkt Ønsket hjelp .

Hvis utbryterøkten er skjult, Ønsket hjelp vises ved siden av navnet på utbryterøkten.