Hvis du vil legge til klynger for Hybrid Context-tjeneste, kan du se Registrere programmet med Context-tjenesten.

1

Gå til https://admin.webex.com Tjenester i kundevisningen i , og klikk deretter Vis under Alle ressurser fra det lokale ressurskortet.

Alle de registrerte lokale ressursene vises som kort som inneholder informasjon og innstillinger som du kan administrere. Du kan også klikke på Legg til ressurs for å legge til en ny.

2

Filtrer ressursen som vises på denne siden, eller søk etter et bestemt ressursnavn.

3

Klikk Innstillinger et ressurskort, og konfigurer deretter de ressursspesifikke innstillingene etter behov.

4

Klikk Innstillinger et ressurskort, og klikk deretter Noder for å konfigurere nodespesifikke innstillinger etter behov.