Aby dodać hybrydowe klastry usług kontekstowych, zobacz Rejestrowanie aplikacji za pomocą usługi kontekstowej.

1

Z widoku odbiorcy w https://admin.webex.comprogramie przejdź do pozycji Usługi, a następnie kliknij pozycję Wyświetl w obszarze Wszystkie zasoby na karcie zasobów lokalnych.

Wszystkie zarejestrowane zasoby lokalne są wyświetlane jako karty zawierające informacje i ustawienia, którymi można zarządzać. Możesz także kliknąć przycisk Dodaj zasób, aby dodać nowy.

2

(Opcjonalnie) Przefiltruj zasób wyświetlany na tej stronie lub wyszukaj określoną nazwę zasobu.

3

Na karcie zasobów kliknij pozycję Ustawienia , a następnie skonfiguruj ustawieniaspecyficzne dla zasobu zgodnie z wymaganiami.

4

Na karcie zasobów kliknij pozycję Ustawienia , a następniekliknij pozycję Węzły, aby skonfigurować ustawienia specyficzne dla węzła, zgodnie z wymaganiami.