Selvvisningen din viser hva andre ser fra tavlen, skrivebordet eller romserien din i en samtale. Du kan bruke den til å bekrefte at de ser det du vil at de skal se.

Det kan være lurt å ha selvvisningen aktivert under møtet for å sikre at du forblir sett på skjermen.

Hvis du finner at den nåværende posisjonen til selvvisningen blokkerer viktige deler av bildet på skjermen din, kan du flytte det rundt.

For å sjekke selvvisningen din når som helst, sveip fra høyre side av enhetens startskjerm, eller trykk på knapp. Så lenge kameraet er åpent/på, vil du se selvvisningen din i kontrollpanelet.

Trykk på øye ikonet og:

  • Slå på Fullskjerm hvis du vil se selvvisningen din i sin helhet. For å avslutte fullskjerm, åpne kontrollpanelet og slå av Fullskjerm.

  • Slå på Vis selvvisning hvis du vil se selvvisningen din. Slå den av for å skjule selvvisningen.

For å lukke kontrollpanelet, trykk et annet sted på skjermen.


Hvis du har selvvisningen i fullskjermmodus i en samtale, kan du se de andre deltakerne øverst på skjermen.

Slik åpner og endrer du plasseringen av selvvisningen på skjermen under en samtale:

  1. Hvis den ikke allerede er synlig, trykker du på skjermen for å åpne selvvisningen på toppen av samtalen.

  2. Trykk på selvvisningen og dra og slipp den for å endre plasseringen. Den vil feste til forhåndsdefinerte steder mens du drar.

For å sjekke selvvisningen når som helst, trykk på Knappen på kontrollerens startskjerm. Så lenge kameraet er åpent/på, vil du se selvvisningen din på enhetens skjerm. Trykk på Kamera på kontrolleren og velg deretter Selvvisning. Her kan du:

  • Slå Fullskjerm på og av.

  • Slå Vis selvvisning på og av.

  • Juster selvvisningsposisjonen ved å trykke på en av de forhåndsdefinerte posisjonene som vises på berøringskontrollskjermen.


Hvis du har selvvisningen i fullskjermmodus i en samtale, kan du se de andre deltakerne øverst på skjermen.

Slik åpner og endrer du plasseringen av selvvisningen på skjermen under en samtale:

  1. Trykk på pilen nederst på kontrollerens startskjerm for å få anropskontrollene. Trykk på Selvvisning.

  2. Du får de samme alternativene som ovenfor, for å angi synlighet, flytte eller endre selvvisningen til fullskjerm. Trykk utenfor kameraalternativskjermen for å gå tilbake til samtalekontrollene.

1

Trykk på Selvvisning ikonet. Du kan nå se selvvisningen din på skjermen.

2

For å lukke selvvisningen, trykk på Selvvisning -ikonet igjen.

1

Trykk på Kamera ikonet og velg Selvvisning. Du kan nå se selvvisningen din på skjermen.2

Bruk kamerainnstillingene til å panorere, vippe og zoome kameraposisjonen for å få den kameravisningen du ønsker.

Trykk på Maksimer og Minimer -ikonet for å veksle mellom PiP-bildet og fullskjermbildet.

3

Når du er i en samtale kan du endre plasseringen av deg selv på skjermen.


I anropsmenyen på Touch 10 trykker du på selvvisningsikonet og drar og slipper det for å endre plasseringen. Du kan velge mellom seks forhåndsdefinerte steder.

4

For å lukke selvvisningen, trykk på Kamera ikonet og fjern valget av Selvvisning.

1

Naviger til kameraikonet i øvre høyre hjørne på startskjermen og velg det med fjernkontrollens OK knapp.


2

Velg Fest Selfview ikonet for å slå på Selfview. Velg Minimer/Maksimer -ikonet for å veksle mellom PiP og fullskjerms selvvisning.


Velg kameraikonet i Kamerakontroll-menyen for å få tilgang til zoomkontrollen og panorerings- og vippehjulet. Bruk disse til å justere kameraposisjonen.3

For å lukke selvvisningen, gå til Kamerakontroll-menyen og fjern markeringen av Pin Selfview.