1

Klikk på Vis menylinje for å vise den øverste menyen.

2

Klikk på Skjul menylinje for å skjule den øverste menyen.