Klikk , og velg deretter Utseende > Vis favoritter øverst .

Selv om du kan legge til så mange mellomrom du vil, fungerer Favoritter-listen best når du begrenser den til en håndfull virkelig viktige områder.


 

Du kan også endre dette i Innstillinger-menyen. Klikk profilbildet i appoverskriften, og klikk deretter Innstillinger > Meldinger. Gå til Space-listen, og merk av for Vis favoritter øverst .

Klikk , og velg deretter Utseende > Vis favoritter øverst .

Selv om du kan legge til så mange mellomrom du vil, fungerer Favoritter-listen best når du begrenser den til en håndfull virkelig viktige områder.


 

Du kan også endre dette på Innstillinger-menyen. Klikk profilbildet ditt i appoverskriften, og klikk deretter Innstillinger > Meldinger. Gå til Space-listen, og merk av for Vis favoritter øverst .

Tapp , og tapp deretter Vis favoritter øverst.

Selv om du kan legge til så mange mellomrom du vil, fungerer Favoritter-listen best når du begrenser den til en håndfull virkelig viktige områder.

Tapp , og tapp deretter Vis favoritter øverst.

Selv om du kan legge til så mange mellomrom du vil, fungerer Favoritter-listen best når du begrenser den til en håndfull virkelig viktige områder.

Klikk , og velg deretter Vis favoritter øverst .


 

Selv om du kan legge til så mange mellomrom du vil, fungerer Favoritter-listen best når du begrenser den til en håndfull virkelig viktige områder.

Hvis du vil skjule listen, klikker du pilen ved siden av Favoritter.