Kliknite , a zatim izaberite stavku > Prikaži omiljene lokacije na vrhu.

Iako možete da dodate onoliko razmaka koliko želite, lista omiljenih lokacija najbolje funkcioniše kada je ograničite na pregršt zaista važnih prostora.


 

Ovo možete da promenite i u meniju "Postavke". U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila , azatim izaberite stavku Postavke > poruke . Idite na listu "Svemir" i proverite polje za potvrdu Prikaži omiljene lokacije na vrhu.

Kliknite , a zatim izaberite stavku > Prikaži omiljene lokacije na vrhu.

Iako možete da dodate onoliko razmaka koliko želite, lista omiljenih lokacija najbolje funkcioniše kada je ograničite na pregršt zaista važnih prostora.


 

Ovo možete da promenite i u meniju "Željene postavke". U zaglavlju aplikacije kliknite na sliku profila , azatim izaberite stavku Željene postavke > Messaging. Idite na listu "Svemir" i proverite polje za potvrdu Prikaži omiljene lokacije na vrhu.

Dodirnite , a zatim dodirnite Prikaži omiljene lokacije na vrhu.

Iako možete da dodate onoliko razmaka koliko želite, lista omiljenih lokacija najbolje funkcioniše kada je ograničite na pregršt zaista važnih prostora.

Dodirnite , a zatim dodirnite Prikaži omiljene lokacije na vrhu.

Iako možete da dodate onoliko razmaka koliko želite, lista omiljenih lokacija najbolje funkcioniše kada je ograničite na pregršt zaista važnih prostora.

Kliknite , a zatim na vrhu izaberite stavku Prikaži omiljene lokacije.


 

Iako možete da dodate onoliko razmaka koliko želite, lista omiljenih lokacija najbolje funkcioniše kada je ograničite na pregršt zaista važnih prostora.

Da biste skupili listu, kliknite na strelicu pored omiljenih lokacija.