1

Gå til rom , klikk på søke feltet, og skriv deretter inn navnet på rommet du vil søke etter.

2

Hvis du vil åpne rommet, dobbelt klikker du på rom navnet i søke resultatene.