Hvordan feilsøker jeg problemer med Cisco Webex-integrasjonen med Workplace from Facebook?

Hvordan feilsøker jeg problemer med Cisco Webex-integrasjonen med Workplace from Facebook?

Hva gjør jeg hvis Cisco Webex-integrasjonen min med Workplace from Facebook ikke fungerer?

Prøv følgende hvis du har problemer:

 • Bekreft at Workplace from Facebook er tilkoblet.
 • Kontroller at Webex-nettstedet er tilgjengelig.
 • Skriv inn /Webexconfig for å verifisere at navnet på nettstedet er riktig angitt.
 • Hvis en enkelt bruker i firmaet har et problem:
  • Verifiser at URL-adressen til deres personlige rom samsvarer med det som er angitt på Webex-nettstedet.
  • Verifiser at URL-adressen for nettstedet er riktig angitt.
 • Hvis det lar seg gjøre, kan du utføre en rask test i en Workplace from Facebook-samtale for å kontrollere tilkoblingen.
 • Fjern og last inn Webex-integrasjonen for Workplace from Facebook på nytt.
 • Hvis problemet vedvarer, eskalerer du det til Cisco Webex Support.

Kontakt support
Informasjon som du skal oppgi til støtte:
 • Kontaktinformasjon (e-post, telefonnummer, tidssone)
 • URL-adresse/domene for Webex-nettsted
 • Beskrivelse av problemet, spesifikke symptomer
 • Dato og klokkeslett da problemet oppstod
 • Fungerte det før? I så fall, når sluttet det å fungere?
 • Miljø, viktighetsgrad og antall berørte personer:  Hjemme / på kontor? VPN? Wi-Fi?
 • Operativsystem og -versjon, nettleser, tilkoblingstype
 • Trinn du har utført

Var denne artikkelen nyttig?