Feilkoder for Cisco Webex Meetings Online for problem med kredittkortside

Feilkoder for Cisco Webex Meetings Online

Feilkoder for Cisco Webex Meetings Online for problem med kredittkortside

Hvor finner jeg en liste over feilkoder for Cisco Webex Meetings Online-kredittkortproblemer?

Jeg får en feilmelding når jeg oppdaterer kortdetaljene mine på abonnementssiden for Cisco Webex Meetings Online.

 

Løsning:
Feilkoder for Cisco Webex Meetings Online for problem med kredittkortside:
 

FeilkodeFeilbeskrivelse:FeilmeldingMin ressurskode
530Kan ikke validere transaksjonenVi kunne ikke behandle kortet ditt. Kontroller at nummeret ble inntastet riktig, prøv på nytt, prøv et annet kort eller kontakt kortutstederen.  Feil: 3000130001
591Ugyldig CC-nummerKan ikke bekrefte kortet fordi kortnummeret du skrev inn, er ugyldig. Angi kortnummeret nøyaktig slik det vises på kortet. Hvis nummeret samsvarer med kortet ditt, kan du prøve et annet kort eller kontakte kortutstederen for å få hjelp. Feil: 3000230002
303PROSESSOR AVVISERVi kunne ikke behandle kortet ditt. Kontroller at nummeret ble inntastet riktig, prøv på nytt, prøv et annet kort eller kontakt kortutstederen. Feil: 3000330003
806InnskrenkningVi kunne ikke behandle kortet ditt. Prøv et annet kort, eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3000430004
825Ingen kontoVi kunne ikke behandle kortet ditt fordi utstederen indikerte at kontonummeret er ugyldig. Kontroller at du har skrevet inn nummeret riktig, eller prøv et annet kort.  Feil: 3000530005
502Tapt/stjåletVi kunne ikke behandle kortet ditt, fordi det ble avvist av utstederen. Prøv et annet kort, eller kontakt utstederen.  Feil: 3000630006
302KREDITTGRENSEVi kunne ikke behandle kortet ditt, fordi utstederen din indikerte at det er over kredittgrensen. Prøv et annet kort, eller kontakt utstederen.30007
522Kortet er utløptVi kunne ikke behandle kortet ditt, fordi kortet ditt er utløpt. Angi utløpsdatoen på nytt, eller prøv et annet kort.30009
401Ring:Vi kunne ikke behandle kortet ditt, fordi utstederen ber deg ringe for å verifisere transaksjonen. Prøv et annet kort, eller kontakt utstederen.30031
602Ugyldig institusjonskodeKan ikke bekrefte kortet fordi kortnummeret du skrev inn, er ugyldig. Angi kortnummeret nøyaktig slik det vises på kortet. Hvis nummeret samsvarer med kortet ditt, kan du prøve et annet kort eller kontakte kortutstederen for å få hjelp. Feil: 3000230042
606Ugyldig transaksjonstypeVi kunne ikke behandle kortet ditt, fordi utstederen har avvist transaksjonen. Prøv et annet kort.30044
571Kort tilbakekalt fra fremtidige gebyrerVi kunne ikke behandle kortet ditt, fordi det ble avvist av utstederen. Prøv et annet kort, eller kontakt utstederen.  Feil: 3000830008
"000"Ikke noe svarVi kunne ikke behandle kortet ditt. Prøv igjen. Feil: 3001030010
100Forhandleridentifikatoren er tom eller ugyldig. Transaksjonen ble ikke behandlet.Vi kunne ikke behandle kortet ditt, prøv på nytt, prøv et annet kort eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3001130011
110Øktidentifikatoren er tom. Transaksjonen ble ikke behandlet.Vi kunne ikke behandle kortet ditt, prøv på nytt, prøv et annet kort eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3001230012
301Utsteder ikke tilgjengeligVi kunne ikke behandle kortet ditt. Prøv et annet kort. Feil: 3001530015
310Kredittkortnummeret er tomt eller bestod ikke Mod10.Vi kunne ikke behandle kortet ditt. Prøv et annet kort, eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3001630016
315Kredittkortnummeret bestod ikke Mod10.Vi kunne ikke behandle kortet ditt, prøv på nytt, prøv et annet kort eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3001730017
360Betaling avslått av finansinstitusjonen, eller det har oppstått en annen feil.Vi kunne ikke behandle kortet ditt, prøv på nytt, prøv et annet kort eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3002330023
360/516Selgerkontoen er inaktiv eller ugyldig.Vi kunne ikke behandle kortet ditt, prøv på nytt, prøv et annet kort eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3002430024
360/521Transaksjonsdata er dårlig formatert.Vi kunne ikke behandle kortet ditt, prøv på nytt, prøv et annet kort eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3002530025
501Avhenting, mistenkt svindelVi kunne ikke behandle kortet ditt, fordi det ble avvist av utstederen. Prøv et annet kort, eller kontakt utstederen.  Feil: 3003330033
510Over frekvensgrenseVi kunne ikke behandle kortet ditt. Prøv et annet kort, eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 30035430034
572Tilbakekalling av alle autorisasjonerVi kunne ikke behandle kortet ditt, fordi det ble avvist av utstederen. Prøv et annet kort, eller kontakt utstederen.  Feil: 3003730037
592Ugyldig beløpVi kunne ikke behandle kortet ditt, prøv på nytt, prøv et annet kort eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3003830038
594ANNEN FEIL? (SVÆRT LAV BRUK)Vi kunne ikke behandle kortet ditt, fordi det ble avvist av utstederen. Prøv et annet kort, eller kontakt utstederen.    Feil: 3003930039
596Mistenkt svindelVi kunne ikke behandle kortet ditt, fordi det ble avvist av utstederen. Prøv et annet kort, eller kontakt utstederen.  Feil: 3004030040
602Ugyldig institusjonskodeVi kunne ikke behandle kortet ditt, prøv på nytt, prøv et annet kort eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3004230042
605Ugyldig utløpsdatoUtløpsdatoen var feil, angi passordet på nytt.30043
606Ugyldig transaksjonstypeVi kunne ikke behandle kortet ditt, prøv på nytt, prøv et annet kort eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3004430044
607Ugyldig beløpVi kunne ikke behandle kortet ditt, prøv på nytt, prøv et annet kort eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3004530045
811Ugyldig sikkerhetskodeVi kan ikke behandle kortet ditt, fordi CVV-verdien samsvarer ikke. Kontroller og prøv på nytt. Feil: 3005030049
813Ugyldig PIN-kode/bruker-IDVi kunne ikke behandle kortet ditt. Prøv et annet kort, eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3005030050
833Ugyldig forhandlerVi kunne ikke behandle kortet ditt, prøv på nytt, prøv et annet kort eller kontakt kortutstederen dersom problemet vedvarer. Feil: 3005130051

Var denne artikkelen nyttig?