Cisco Webex Meetings Online fel koder för problem med kredit korts sida

Cisco Webex Meetings Online fel koder

Cisco Webex Meetings Online fel koder för problem med kredit korts sida

Var hittar jag en lista över felkoder för Cisco Webex Meetings Online kredit korts problem?

Jag får ett fel meddelande när jag uppdaterar mitt kort Detaljer på Cisco Webex Meetings Online prenumerations sida.

 

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller felaktig användning av informationen.

Lösning:
Cisco WebEx Meetings online fel koder för problem med kredit korts sida:
 

FelkodFel BeskrivningFelmeddelandeMin resurs kod
530Svara inteVi kunde inte behandla ditt kort. Kontrol lera att numret angavs korrekt och försök igen, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren.  Fel: 3000130001
591Ogiltigt CC-nummerVi kunde inte validera ditt kort eftersom kort numret som du angav är ogiltigt. Ange kort numret exakt så som det visas på ditt kort. Om numret stämmer överens med ditt kort ska du försöka med ett annat kort eller kontakta kort utgivaren för att få hjälp. Fel: 3000230002
303NEKAD PROCESSORVi kunde inte behandla ditt kort. Kontrol lera att numret angavs korrekt och försök igen, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren. Fel: 3000330003
806AnordningVi kunde inte behandla ditt kort, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3000430004
825Inget kontoVi kunde inte behandla ditt kort eftersom utfärdaren indikerade att konto numret inte är giltigt. Kontrol lera att du har angett numret korrekt eller försök med ett annat kort.  Fel: 3000530005
502Förlorade/stulnaVi kunde inte behandla ditt kort eftersom det avslogs av utgivaren. Försök med ett annat kort eller kontakta din utgivare.  Fel: 3000630006
302KREDIT BASVi kunde inte behandla ditt kort eftersom din utfärdare har angett att det är över sin kredit gräns. Prova ett annat kort eller kontakta din utgivare.30007
522Kortet har uppHört att gällaVi kunde inte behandla ditt kort eftersom ditt kort har upphört att gälla. Ange ditt förfallo datum igen eller prova ett annat kort.30009
401Ring:Vi kunde inte behandla ditt kort eftersom din utfärdare ber dig att ringa för att verifiera transaktionen. Försök med ett annat kort eller kontakta din utgivare.30031
602Ogiltig institutions kodVi kunde inte validera ditt kort eftersom kort numret som du angav är ogiltigt. Ange kort numret exakt så som det visas på ditt kort. Om numret stämmer överens med ditt kort ska du försöka med ett annat kort eller kontakta kort utgivaren för att få hjälp. Fel: 3000230042
606Ogiltig transaktions typVi kunde inte behandla ditt kort eftersom din utfärdare har avböjt transaktionen. Försök med ett annat kort.30044
571Kortet återkallades från framtida avgifterVi kunde inte behandla ditt kort eftersom det avslogs av utgivaren. Försök med ett annat kort eller kontakta din utgivare.  Fel: 3000830008
000Inget svarVi kunde inte behandla ditt kort. Försök igen. Fel: 3001030010
100Handels-ID lämnas tomt eller är ogiltigt. Transaktionen bearbetades inte.Vi kunde inte behandla ditt kort, försök igen, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3001130011
110Mötes-ID lämnas tomt. Transaktionen bearbetades inte.Vi kunde inte behandla ditt kort, försök igen, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3001230012
301Utfärdare ej tillgängligVi kunde inte behandla ditt kort. Försök med ett annat kort. Fel: 3001530015
310Kreditkorts nummer lämnas tomt eller har inte lyckats med Mod10.Vi kunde inte behandla ditt kort, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3001630016
315Kredit kort nummer godkände inte Mod10.Vi kunde inte behandla ditt kort, försök igen, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3001730017
360Betalningen avslogs av finans Institutet, eller något annat fel har inträffat.Vi kunde inte behandla ditt kort, försök igen, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3002330023
360/516Handels kontot är inaktivt eller ogiltigt.Vi kunde inte behandla ditt kort, försök igen, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3002430024
360/521Transaktions data är felaktigt formaterade.Vi kunde inte behandla ditt kort, försök igen, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3002530025
501Hämta, misstänkt bedrägeriVi kunde inte behandla ditt kort eftersom det avslogs av utgivaren. Försök med ett annat kort eller kontakta din utgivare.  Fel: 3003330033
510Gräns över frequncyVi kunde inte behandla ditt kort, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 30035430034
572Återkallning av alla autherizationsVi kunde inte behandla ditt kort eftersom det avslogs av utgivaren. Försök med ett annat kort eller kontakta din utgivare.  Fel: 3003730037
592Felaktigt beloppVi kunde inte behandla ditt kort, försök igen, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3003830038
594ANNAT FEL? (MYCKET LÅG ANVÄNDNING)Vi kunde inte behandla ditt kort eftersom det avslogs av utgivaren. Försök med ett annat kort eller kontakta din utgivare.    Fel: 3003930039
596Misstänkt bedrägeriVi kunde inte behandla ditt kort eftersom det avslogs av utgivaren. Försök med ett annat kort eller kontakta din utgivare.  Fel: 3004030040
602Ogiltig institutions kodVi kunde inte behandla ditt kort, försök igen, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3004230042
605Ogiltigt utGångs datumDitt utgångs datum var felaktigt. Ange igen.30043
606Ogiltig transaktions typVi kunde inte behandla ditt kort, försök igen, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3004430044
607Ogiltigt beloppVi kunde inte behandla ditt kort, försök igen, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3004530045
811Ogiltig secuity-kodVi kunde inte behandla ditt kort eftersom CVV-värdet inte överensstämmer. Kontrol lera och försök igen. Fel: 3005030049
813Ogiltig PIN/User IDVi kunde inte behandla ditt kort, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3005030050
833Ogiltig handlareVi kunde inte behandla ditt kort, försök igen, prova ett annat kort eller kontakta kort utgivaren om problemet kvarstår. Fel: 3005130051


 

 

Var den här artikeln användbar?