Hva er formålet med Indeks-kolonnen i nettstedsadministrasjonen?

Hva er formålet med Indeks-kolonnen i nettstedsadministrasjonen?

Hva er Indeks-kolonnen for tjenestetyper i nettstedsadministrasjonen?

Hva er kolonnen for møteprivilegium i vertens importliste?

Hvordan finner jeg koder for møteprivilegier?

Hvor finner jeg kodene for MT-attributtet (møtetype) i en SAML-påstand?


Løsning:

For å finne ut hvordan du kontakter nettstedsadministratoren, klikker du her

Kun nettstedsadministratorer

Hver aktive tjenestetype på et Webex-nettsted har en tilknyttet kode for møteprivilegier. Hvis du vil ha en gyldig kode for dette feltet, kan du se Indeks-kolonnen på hjemmesiden for nettstedsadministrasjonen.

Numrene som står oppført i Indeks-kolonnen tilsvarer økttypene som er aktivert på nettstedet, og er nødvendige når du oppretter vertskontoer ved å importere en .CSV-fil. Nettstedsadministratoren angir den ønskede indekskoden i «Møteprivilegium»-kolonnen for .CSV-filen for å identifisere hvilke tjenester verten vil ha tilgang til.

Se skjermbildet nedenfor for eksempler på koder for møteprivilegier:

Bilde som er lagt til av bruker

Husk følgende punkter for Møteprivilegier-kolonnen når du importerer brukere via nettstedsadministratoren:

  • Hvis nettstedet inneholder møtetypen Access Anywhere, må du imidlertid ikke skrive inn koden i dette feltet.
  • Hvis noen koder inneholder ledende nuller, trenger du ikke skrive dem inn. Hvis møtetypekoden for eksempel er 004, skriver du bare inn sifferet 4 i dette feltet.
  • Du kan angi flere møtetyper for enhver brukerkonto, hvis organisasjonen har de riktige lisensene. Hvis du vil angi flere tjenestetyper, må du skille dem med komma, men uten mellomrom – for eksempel: 15,120.

Når du legger til eller endrer en brukerkonto via en SAML-påstand:

  • Kodene for attributtet møtetype (MT) bruker disse verdiene for å angi økttypene en bruker kan være vert for.
  • MT-attributtet kan inneholde flere verdier. Skill hver indekskode med et komma, og inkluder feltet for å angi Webex Meetings Pro, Events og Training)

Var denne artikkelen nyttig?