Alternativer for innspillingslagring er nedtonet på siden for nettstedsadministrator

Lagringsalternativer for innspilling er nedtonet på siden Nettstedsadministrator.

Jeg kan ikke endre eller endre alternativer for lagringstildeling for innspilling.


Årsak:
Lagringsalternativene for opptak blir nedtonet hvis området er konfigurert til å tillate overløp av lagringsplass.

løsning:

Kontakt Cisco Webex Sales-teamet for å diskutere lagringsalternativer for nettstedet. Hvis du vil ha hjelp: Hvordan kontakter jeg Webex Sales?

Var denne artikkelen nyttig?