Er det begrensninger for gratis innringing i Kina?

Er det begrensninger for gratis innringing i Kina?

Innringningsrestriksjoner for Kina

Er det noen begrensninger for innringing for deltakere/verter som befinner seg i Kina?

Endring av GRATIS INNRINGINGSNUMMER for Kina

Webex-lydkunder som bruker gratis innringingsnummer fra Kina, får et nytt gratis innringingsnummer for bruk av møtedeltakere i Kina. Dette nye tilgangsnummeret, kjent som et «400»-nummer, gir landsdekkende dekning og fjerner begrensninger for gratisinnringing som i noen tilfeller påvirket de tidligere numrene.  Det er ingen endringer i Webex-lydtilbud eller lydfaktureringsfrekvenser knyttet til denne endringen.

Det nye nummeret vil bli publisert i listen over globale innringingsnumre som «kinesisk 400-tjeneste». Dette kommer i tillegg til de eksisterende gratisnumrene for Nord- og Sør-Kina. Alle de tre numrene vil være tilgjengelige for brukere med rettigheter for kinesisk gratisnummer.

Dette må du gjøre:

  • Ingen endringer i bruker- eller nettstedsinnstillinger for innringingsnumre genereres automatisk som et resultat av denne introduksjonen.
  • Hvis du vil gjøre det nye kinesiske 400-tjenestenummeret til et standardvalg i møteinvitasjoner, må du velge det via Nettstedsadministrasjon. Hvis nettstedet er konfigurert slik at sluttbrukere kan velge sine egne standardtilgangsnumre, bør du gi dem beskjed om at det nye nummeret er tilgjengelig.
  • Eventuelle tidligere planlagte eller periodiske møter som du vil at det kinesiske 400-nummeret skal vises som standardvalg for, må planlegges på nytt for å sikre at kalenderinvitasjoner viser det nye nummeret.

Var denne artikkelen nyttig?