Høyttalere på en ekstern datamaskin som er koblet til via Windows eksternt skrivebord, fungerer ikke i et møte

Webex støtter ikke tilkoblinger til Windows eksternt skrivebord.

Støttes tilkobling til eksternt skrivebord i Windows for VoIP-konferanse?

Høyttalere på en ekstern datamaskin som er koblet til via Windows eksternt skrivebord, fungerer ikke i et møte

Høyttalere fungerer ikke på ekstern PC i et Webex-møte.

Kan ikke høre lyd på en ekstern datamaskin som er koblet til via Windows eksternt skrivebord.Løsning:

Webex støtter ikke tilkoblinger til Windows eksternt skrivebord.

Hvis du starter / blir med i en Webex-lydkonferanse på ekstern datamaskin som er koblet til via en tilkobling for Windows eksternt skrivebord, vil ikke høyttaler og mikrofon fungere.

Var denne artikkelen nyttig?