HögTalarna på en fjärrdator som är ansluten via Windows Remote Desktop fungerar inte i ett möte

WebEx har inte stöd för Windows Remote Desktop-anslutningar.

Stöds Windows Remote Desktop-anslutning för VoIP-konferens?

HögTalarna på en fjärrdator ansluten via Windows Remote Desktop fungerar inte i ett möte

HögTalarna fungerar inte på fjärrDATORn i ett WebEx-möte.

Det går inte att höra ljud på en fjärrdator ansluten via Windows Remote Desktop.

Den här artikeln skrevs ursprungligen på engelska och har maskinöversatts. Ingen garanti av något slag, varken uttrycklig eller underförstådd, görs avseende riktigheten, korrektheten eller tillförlitligheten hos de maskinöversättningar som görs från engelska till något annat språk. Cisco ansvarar inte för inkorrekt information, fel eller skador till följd av felaktig översättning av innehållet eller användning av informationen.Lösning:

WebEx har inte stöd för Windows Remote Desktop-anslutningar.

Om du startar/deltar i en WebEx-ljudkonferens på fjärrdator ansluten via Windows anslutning till fjärr skrivbord kommer högtalarna och mikrofonen inte att fungera.

Var den här artikeln användbar?