De avanserte kamerainnstillingene mangler etter oppgradering til Cisco Webex Meetings Suite (WBS) 39.8

De avanserte kamerainnstillingene mangler etter oppgradering til Cisco Webex Meetings Suite (WBS) 39.8

Hvorfor mangler egenskapene for webkameraet mitt i Cisco Webex Meetings?

De avanserte kameraegenskapene er ikke lenger tilgjengelige i møtene mine.

Kan ikke bruke kamerainnstillingene for å zoome, vippe og panorere i Webex Meetings.

 

Merk:Denne artikkelen gjelder for Webex Meetings and Events på Webex Business Suite (WBS) 39.8.

Løsning:
Fra og med Webex Business Suite 39.8 er de avanserte webkameraegenskapene fjernet fra Cisco Webex Meetings-klienter for Windows og Mac.Kameraegenskapene kan endres fra kamerainnstillingene på datamaskinen.

Windows 10
Webkameraet viser horisontale striper, er for mørkt eller kan ikke bestemme seg for hva det skal fokusere på. 
Du må sannsynligvis konfigurere noen innstillinger for webkameraet manuelt.Det er ingen innebygd måte i Windows 10. Se følgende for å få tilgang til disse innstillingene: https://www.microsoft.com/en-us/p/webcam-system-settings/9p06svlrlr66?activetab=pivot:overviewtab
 

Var denne artikkelen nyttig?