1

Klikk på alternativene for lydtilkobling.

2

Velg hvordan du vil høre lyden i møtet.

Alternativer for lydtilkobling

 • Bruk datamaskinlyd – Bruk datamaskinen med headset eller høyttalere. Dette er standard lydtilkoblingstype.

  Du kan bruke systeminnstillingene for høyttaleren og mikrofonen, eller du kan velge hvilke du vil bruke, i Innstillinger-menyen.

 • Ring meg – Angi eller velg telefonnummer på jobben eller hjemme du vil at møtet skal ringe.

 • Ring inn – Ring inn fra telefonen når møtet starter. Det vises en liste over globale innringingsnumre etter at du har blitt med i møtet. Noter tilgangskoden eller møtenummeret og deltaker-ID-en. Du må skrive inn disse numrene for å bli med i møtet.

  Velg et av de tilgjengelige numrene for å bli med i møtet, og skriv inn tilgangskoden eller møtenummer og deltaker-ID når du blir bedt om det. Hvis du ikke har deltaker-ID-en din, trykker du på # for å vente i lobbyen til noen i møtet slipper deg inn.

 • Ikke koble til lyd – Du hører ikke lyd i møtet via datamaskinen eller telefonen. Bruk dette alternativet hvis du er i møterommet med de andre deltakerne og vil bruke datamaskinen til å dele innhold i møtet.

3

Dersom du vil bli med i møtet med dempet lyd, klikker du på DempDemp.

Du ser Slå på lyd når mikrofonen er dempet. Klikk på Slå av dempingSlå på lyd når du vil snakke.


 

I noen møter kan det hende at verten ikke tillater at deltakere slår av demping. Hvis du ikke kan slå av dempingen, er Slå av demping låst til verten lar deg slå av demping.

4

Velg å slå videoen på eller av. Hvis du vil bli med i et møte med videoen slått av, klikker du på Stopp videoStopp video.

Du ser Start video når videoen din er av. Klikk på Start videoStart video når du vil vise videoen.

5

Hvis du vil angi videobakgrunn, klikker du på Endre bakgrunn. Deretter velger du ett av de tilgjengelige alternativene. Du kan lære mer om virtuelle bakgrunner her.

6

Som standard vises egenvisningsvideoen din i speilvisning. Du kan slå av speilvisning hvis du vil se deg selv i egenvisningsvideoen på samme måte som andre møtedeltakere ser deg.

Hvis du er fornøyd med lyd- og videoinnstillingene du valgte for dette møtet, kan du lagre dem til neste møte.

1

Trykk på alternativene for lydtilkobling i Webex Meetings- eller Events-appen.

Ring via internett
2

Velg hvordan du vil høre lyden i møtet:

 • Bruk internett for lyd – Bruk telefonen med ørepropper eller på høyttalertelefonen.
 • Ring meg – Angi eller velg telefonnummeret du vil at møtet skal ringe.
 • Ring inn – Ring inn fra telefonen. En liste over globale innringingsnumre er tilgjengelig etter at du har blitt med i møtet. Noter tilgangskoden eller møtenummeret og deltaker-ID-en. Du må skrive inn disse numrene for å bli med i møtet.

  Velg et av de tilgjengelige numrene for å bli med i møtet, og skriv inn tilgangskoden eller møtenummer og deltaker-ID når du blir bedt om det. Hvis du ikke har deltaker-ID-en din, trykker du på # for å vente i lobbyen til noen i møtet slipper deg inn.

 • Ikke koble til lyd – Du hører ikke lyd i møtet via telefonen. Bruk dette alternativet hvis du er i møterommet, men vil bruke telefonen til å dele innhold i møtet.
3

Hvis du vil bli med i møtet med dempet lyd, trykker du på Demp mikrofonen minDemp mikrofonen min.

Du ser Slå av dempingen av mikrofonen min når mikrofonen er dempet. Trykk på Slå av dempingen av mikrofonen minSlå av dempingen av mikrofonen min når du vil snakke i møtet.

Mikrofon dempet

 

I noen møter kan det hende at verten ikke tillater at deltakere slår av demping. Hvis du ikke kan slå av dempingen, er Slå av demping låst til verten lar deg slå av demping.

4

Hvis du vil bli med på møtet med videoen slått av, trykker du på Slå av videoen minSlå av videoen min.

Du ser Slå av video når videoen er slått av. Trykk på Slå på videoen minSlå av video når du vil vise videoen.
Video slått av

Hvis du er fornøyd med lyd- og videoinnstillingene du valgte for dette møtet, kan du lagre dem til neste møte.

1

Klikk på alternativene for lydtilkobling i Webex Meetings- eller Events-nettappen.

2

Deretter velger du hvordan du vil høre.

 • Bruk datamaskinlyd (standard) – Bruk datamaskinen med headset eller høyttalere.
 • Ring meg på – Skriv inn et telefonnummer, så ringer Webex deg. Om du ser dette alternativet eller ikke, avhenger av Webex-abonnementet.
 • Ring inn – Hvis du foretrekker å bruke telefonen til lyd, ringer du inn når møtet starter. En liste over de globale innringingsnumrene er tilgjengelig i møteinvitasjonen. Velg dette alternativet hvis internett-tilkoblingen er treg. Noter tilgangskoden eller møtenummeret og deltaker-ID-en. Du må skrive inn disse numrene for å bli med i møtet.

  Velg et av de tilgjengelige numrene for å bli med i møtet, og skriv inn tilgangskoden eller møtenummer og deltaker-ID når du blir bedt om det. Hvis du ikke har deltaker-ID-en din, trykker du på # for å vente i lobbyen til noen i møtet slipper deg inn.

 • Ikke koble til lyd – Bruk dette alternativet når du må bli med i et møte og dele innhold, og ikke trenger lyd. Du er for eksempel i et konferanserom med teamet ditt, eller noen er allerede koblet til møtet fra en videoenhet.
3

Dersom du vil bli med i møtet med dempet lyd, klikker du på DempDemp.

Du ser Slå på lyd når mikrofonen er dempet. Klikk på Slå av dempingSlå på lyd når du vil snakke i møtet.

Slå på lyd

 

I noen møter kan det hende at verten ikke tillater at deltakere slår av demping. Hvis du ikke kan slå av dempingen, er Slå av demping låst til verten lar deg slå av demping.

4

Hvis du vil bli med på møtet med videoen slått av, klikker du på Stopp videoStopp video.

Du ser Start video når videoen er slått av. Klikk på Start videoStart video når du vil vise videoen.

Start video

Nettappen vil huske disse innstillingene og bruke dem som standard neste gang du bruker den.