Velge dobbelt kamera og velge videooppsett

For øyeblikket støtter bare Webex Meetings-appen for iOS dobbelt kamera.

1

Tapp KameraKamera-ikon.

2

Slå på dobbelt kamera.

Som standard vises videoen fra bak- og frontkameraet side ved side.
3

(Valgfritt) Trykk side ved side-ikonet for å endre videooppsettet for dobbeltkamera til bilde-i-bilde.

Frontkameraet vises som en mindre video i den større videoen på bakkameraet.
4

Tapp Start min video.