Välja Dubbel kamera och välja videolayout

För närvarande har endast Webex Meetings-appen för iOS stöd för dubbel kamera.

1

Knacka på KameraKameraikon.

2

Växla dubbel kamera på.

Som standard visas videokameran på baksidan och den främre kameran sida vid sida.
3

(Valfritt) Knacka på ikonen sida vid sida för att ändra din videolayout för dubbel kamera till inbild.

Den främre kameran visas som en mindre video i den större videon på din bakre kamera.
4

Knacka på Starta min video.