Videooppsett i app for virtuelt skrivebord

Når du blir med i et møte, settes standard videooppsett til Enkeltvisning. Når det er mer enn to deltakere i møtet, kan du endre videooppsettet. Hvis det er mer enn to deltakere i et møte, kan du bytte mellom tre forskjellige videovisninger:

  • Enkeltvisning – viser en fullskjermvideo av den talende.

  • Overlappvisning – viser den talende i hovedvideoen og inneholder miniatyrbildevideoer av de andre deltakerne.

  • Rutenettvisning – viser opptil 16 deltakere samtidig.


    Rekkefølgen på deltakernes videoer er etter vert, presentatør, siste taler, deltakere som sender video og deretter alfabetisk.

Det er fordeler med å bruke hvert av disse videooppsettene. Du kan endre visninger når som helst, avhengig av antall aktive talere og totalt antall deltakere i møtet.

Maksimalt antall deltakere som kan koble til et møte i det virtuelle skrivebordsprogrammet, er 200.

Enkeltvisning i app for virtuelt skrivebord

Enkeltvisning viser en fullskjermvideo av den som taler. Enkeltvisning er det eneste videooppsettet som brukes i møter mellom to personer.

Overlappvisning i app for virtuelt skrivebord

Overlappvisningen er standardoppsettet for bare video og viser den som taler i hovedvideoen, samtidig som du kan se miniatyrbilder av andre deltakere. Du kan se opptil åtte miniatyrbildevideoer av andre deltakere.

Rekkefølgen på miniatyrbildevideoene er basert på hvem som har verts- og presentatørrollene, hvem som har snakket sist, hvem som viser videoen og alfabetisk rekkefølge. Deltakerne som har snakket sist, vises først, etterfulgt av deltakere som viser videoen sin.

Rutenettvisning i app for virtuelt skrivebord

Rutenettvisning tillater deg nå se opptil 16 deltakere samtidig.

Sorteringsrekkefølgen for miniatyrbildevideoene er basert på hvem som har verts- og presentatørrollene, hvem som har snakket sist, hvem som viser videoen og alfabetisk rekkefølge. Deltakerne som har snakket sist, vises først, etterfulgt av deltakere som viser videoen sin.