Klikk på opptaksknappen for å ta opp møtet

Som vert kan du ta opp møter på datamaskinen hvis lokal administrator har tillatt lokalt opptak for nettstedet.

Opptakene dine inkluderer deltakerens lyd, video og alt som deles i løpet av møtet.

Opptaksformat

Opptak lagres på datamaskinen i MP4-format.


 

Opptak inkluderer ikke paneler, for eksempel chattepanel og deltakerpanel, utskrifter eller filer du deler ved hjelp av Del fil . Du kan ikke velge et opptaksoppsett.

Opptakssted

Når du tar opp et møte på datamaskinen, kan du velge hvor du vil lagre det, eller du kan lagre det i standardbanen.

  • For Windows: Opptak lagres i Dokumenter mappen i Min datamaskin som standard.


     
    Lagre alltid opptak i en lokal mappe på datamaskinen. Ikke lagre opptak på en filplassering i nettverket, siden du ikke kan spille av opptak fra en filplassering på nettverket.
  • For Mac: Opptak lagres i Hjem mappe som standard, som du har tilgang til med Finder.

La alle med presentatørrollen ta opp (Webex Training)

Hvis lokal administrator tillater opptak i WRF-format (kun Windows) for opplæring, kan du la en deltaker ta opp opplæringsøkt ved å gjøre vedkommende til presentatør. Når du gjør en deltaker til presentatør, vil Opptaker -ikonet vises i øktkontrollene deres. Som vert kan du ikke starte et nytt opptak på datamaskinen før du gjør deg selv til presentatør igjen. Du kan fortsatt ta opp i skyen. Hvis du allerede har startet opptaket på datamaskinen og deretter gjør noen andre til presentatør, kan den nye presentatøren starte et opptak uten å stoppe ditt.

Ta opp møtet ditt

1

Klikk på Ta opp og velg alternativet for datamaskinen.


 

Ser du ikke datamaskinalternativet? Alternativet kan være deaktivert. Kontakt Webex-nettstedsadministratoren din.

Hvis du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren din, kan du rette spørsmål om denne funksjonen til leverandørens kundestøtteteam.


 

Hvis du vil inkludere lyd i opptaket, må du velge Datamaskinlyd som lydalternativ. Hvis du koblet til lyd med et annet alternativ, vises en advarsel, men du kan fortsatt ta opp uten lyd.

2

Klikk på Ta opp .

3

(Valgfritt) Klikk Ta opp , og velg deretter Ta pause og Fortsett for å opprettholde ett enkelt opptak.


 

For møter eller hendelser som varer i mange timer, er det lurt å gjøre flere opptak for mer oversiktlig filstørrelse og enklere visning.

4

Klikk på Stopp for å avslutte det gjeldende opptaket.

Når møtet eller hendelsen avsluttes, lagres opptaket på datamaskinen.