Vi presentererWebex Suite

Den helt nye Webex Suite tar for seg de mest presserende bekymringene dine når du går over til hybridarbeid. ​Webex Suiterepresenterer vår forpliktelse til å gjøre deg vellykket når verden skifter til hybridarbeid.

​Webex Suitetilbyr flere samarbeidsmoduser i ett abonnement, alt levert gjennomWebex-appog administreres gjennomControl Hub.

​Webex SuiteInkluderer: