PrzedstawiamyPakiet Webex

Całkowicie nowy pakiet Webex Suite rozwiązuje najbardziej palące problemy związane z przejściem do pracy hybrydowej. TenPakiet Webexreprezentuje nasze zobowiązanie, aby odnieść sukces, gdy świat przechodzi w pracę hybrydową.

TenPakiet Webexoferuje wiele trybów współpracy w ramach jednej subskrypcji, wszystkie dostarczane za pośrednictwemAplikacja Webexi zarządzane przezControl Hub.

TenPakiet WebexZawiera: