Bli med i et møte

Metode

Detaljer

Bli med fra møtelisten din

Bli med på møtet fra green Bli med -knappen som vises i møtelisten 5 minutter før møtets planlagte starttid.

Se Webex-appen| Bli med på et møte fra møtelisten

Bli med ved å skrive inn møtenummer

Hvis du kjenner møtenummer, skriver du det inn i appen for å bli med på møtet.

Se Webex-appen| Bli med i et møte med et møtenummer eller en videoadresse

Bli med i noens personlige rom

Hvis noen ber deg om å bli med i deres Personlig rom men du ikke husker koblingen, kan du likevel enkelt bli med i den fra den personens kontaktkort.

Webex-appen| Bli med på et møte i personlig rom

Bli med fra områdelisten din

Bli med på møtet fra green Bli med -knappen som vises øverst på områdelisten 5 minutter før møtets planlagte starttid.

Se Webex-appen| Bli med på et møte fra områdelisten din

Delta fra et videosystem

Slå videoadressen, trykk på Bli med -knappen, eller bli automatisk med fra videosystemet.

Se Bli med på et møte fra et videosystem

Bli med fra handlingsknappen

Bli med på møtet fra handlingsknappen som vises i Webex-appen for iPhone, iPad eller Android.

Se Webex-appen| Bli med på et møte ved hjelp av handlingsknappen