Du kan bare se fraværsstatusen din i Webex App:

  • Når du angir automatiske svar for fravær i Microsoft Outlook eller fraværs- eller feriesvaret i Google Kalender, kan du se Fraværs- eller feriesvar for Gmail hvis du vil ha mer informasjon.

    Dette er ikke det samme som å velge Fraværende når du planlegger en avtale eller et møte.

  • Når kalenderen er integrert med Webex App

Hvis du er usikker på oppsettet, kontakter du systemansvarlig for å få hjelp.

Gå til Microsoft Outlook eller Google Kalender for å angi automatiske svar.

Statusen din i Webex App oppdateres automatisk innen 20 minutter, og profilbildet ditt vises slik: .

Personer i organisasjonen vil se statusen din:

  • Når de @mention deg.

  • Når de ser navnet ditt i områdelisten.

  • Under ditt navn når de gir deg en direkte melding.

  • Når de ser navnet ditt i Personer-listen i et Space.

  • I resultatlisten når de søker etter navnet ditt.