• Du kan redigere og slette apper som allerede er på listen din.

  • Eventuelle nettapper som er konfigurert på Control Hub eller i UI-utvidelsesredigeringsprogrammet, er synlige i nettapplisten under Eksternt administrerte nettapper, men det er ikke mulig å redigere eller slette dem fra enheten.

  • Det er ikke mulig å legge til nettapper på DX70- og DX80-enheter.

  • Nettapper støttes ikke på enheter i følgemodus.

Slik legger du til en nettapp fra innstillingsmenyen:

1

Berøre på Knappen eller sveip fra høyre side av enhetens skjerm for å åpne kontrollpanelet. Trykk deretter på Enhetsinnstillinger .

2

Bla til og velg Administrer nettapper .

3

Trykk på Legg til Web App og skriv inn navnet og URL-en i neste skjermbilde. Hvis du vil at appen din skal vises i anropskontrollene så vel som på startskjermen, slår du på innstillingen.


4

Trykk på haken i høyre hjørne for å fullføre.

Del en nettapp når du er i en samtale

Når du er i en samtale sveiper du opp på enhetens startskjerm for å åpne oppgavebytter og trykker på webapp-tasten for å åpne appen. Trykk på Del for å dele appen i samtale.

Web-appen er automatisk synlig for alle deltakere i samtalen.