Du kan redigere navnet og videoadressen til favorittkontaktene dine.

Hvis du har merket en kontakt fra katalogen som din favoritt, kan du redigere navnet.

Hvis du har merket en videoadresse som din favoritt fra din Nylig listen, kan du redigere den adressen. Du kan også legge til et navn på den adressen for å finne kontakten din enkelt.

1

Rediger navnet på en kontakt:

 1. Velg en kontakt fra din Favoritter liste og trykk Rediger favoritt på kontaktkortet.

 2. Rediger navnet på kontakten din og trykk Lagre.

2

Rediger navnet og videoadressen til en kontakt:

 1. Velg en videoadresse fra din Favoritter liste, trykk Mer og Rediger favoritt på kontaktkortet.

 2. Rediger navnet på kontakten din og trykk Lagre. Du kan også redigere videoadressen.

 3. Du ser nå navnet på kontakten din i din Favoritter liste.

1

Rediger navnet på en kontakt:

 1. Velg en kontakt fra din Favoritter liste og trykk Mer (…) på kontaktkortet.

 2. Velge Rediger favoritt.

 3. Rediger navnet på kontakten din og trykk Lagre.

 4. Du ser nå navnet på kontakten din i din Favoritter liste.

2

Rediger navnet og videoadressen til en kontakt:

 1. Velg en videoadresse fra din Favoritter liste og velg Mer (…).

 2. Rediger navnet på kontakten din og trykk Lagre. Du kan også redigere videoadressen.

 3. Du ser nå navnet på kontakten din i din Favoritter liste.