Du kan ringe noen fra dine Favoritter, siste brukte eller katalogliste. Eller du kan oppgi et nummer i feltet Søk eller ring.


Et katalogsøk returnerer maksimumt 100 oppføringer.

Du kan bare ringe én person eller et møterom om gangen fra romenheten.

Foreta en oppringning fra kontaktlisten din

1

Åpne Ring-menyen ved å velge Ring Med fjernkontrollens OK knapp, eller ved å trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen.


2

Bruk markørtastene på fjernkontrollen for å navigere mellom Favoritter, Siste og Katalog og så ned i en av listene.


3

Velg en kontakt ved å trykke på OK på fjernkontrollen. I anropsmenyen trykker du på OK eller den grønne Ring knappen på fjernkontrollen for å ringe.


Redigere en kontakt før du foretar en oppringning

1

Åpne Ring-menyen ved å velge Ring med fjernkontrollens OK knappen, eller ved å trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen.


2

Bruk markørtastene på fjernkontrollen for å navigere mellom Favoritter, Siste og Katalog og så ned i en av listene. Velg en kontakt ved å trykke OK på fjernkontrollen for å åpne anropsmenyen.

3

Bruk markørtastene på fjernkontrollen til å navigere til Mer (···) og trykk OK. Naviger ned til Rediger og ring og trykk på OK.

4

Når du har redigert oppføringen, trykker du på den grønne Ring knappen på fjernkontrollen for å ringe.


Foreta en oppringning med et nummer eller en videoadresse

1

Åpne Ring-menyen ved å velge Ring med fjernkontrollens OK knappen, eller ved å trykke på den grønne knappen på fjernkontrollen. Bruk markørtastene til å navigere til Søk eller ring feltet og trykk OK.


2

Hvis du vil ringe noen utenfor katalogen din, eller noen du kjenner nummeret til, velg 123 og skriv inn nummeret deres. Du kan også legge inn en videoadresse for å delta i eller starte et planlagt møte. Naviger ned til tastaturet og velg tegn ved å trykke OK på fjernkontrollen.


3

Trykk på den grønne Ring knappen på fjernkontrollen for å ringe. Du kan også navigere til Ring ikonet og trykke OK.