Du kan flytte mellomrom ut av et team, men bare hvis:


Hvis teamplassen modereres, er det bare teamplassmoderatorene som kan fjerne plassen fra teamet.

Klikk Områdeinformasjon på området, velg Fjern plass fra gruppe , og klikk deretter Ja.


 

Hvis du prøver å flytte området fra ett team til et annet, kan du nå legge til spacet i et annet team.

Klikk Områdeinformasjon på området, velg Fjern plassen fra gruppen , og klikk deretter Ja.


 

Hvis du prøver å flytte området fra ett team til et annet, kan du nå legge til spacet i et annet team.

Gå til aktivitetsmenyen i -området, og velg Informasjon . Tapp Fjern space fra teamet , ogtapp deretter Fjern .


 

Hvis du prøver å flytte området fra ett team til et annet, kan du nå legge til spacet i et annet team.

Gå til aktivitetsmenyen i -området, og velg Informasjon . Tapp Fjern plass fra gruppe , ogtapp deretter FJERN .


 

Hvis du prøver å flytte området fra ett team til et annet, kan du nå legge til spacet i et annet team.

I spacet går du til Vise områdeinnstillinger > Fjern plass fra teamet.