Når du flytter et område til et team, vil alle som ikke allerede er en del av teamet, bli ansett som gjester. De kan ikke bruke andre teamområder.

Du kan ikke flytte et område til et team hvis:

  • dette området er moderert, og du er ikke en moderator

  • området er en del av et annet team

  • Området modereres, men områdemoderatorene er ikke medlemmer av det målrettede teamet

1

Klikk på i området Områdeinformasjon og velg deretter Legg til dette området i et team .

2

Velg et team, og klikk på Legg til.

1

Klikk på i området Områdeinformasjon og velg deretter Legg til dette området i et team .

2

Velg et team, og klikk på Legg til i teamet.


 

Du kan også høyreklikke i et område i områder-listen og velge Legg til dette området i en gruppe.

1

Gå til aktivitetsmenyen i området, trykk på Info , og trykk deretter på Legg til dette området i et team .

2

Velg et team, og trykk deretter på OK.

1

Gå til aktivitetsmenyen i området, trykk på Info , og trykk deretter på Legg til dette området i et team .

2

Velg et team, og trykk deretter på LEGG TIL.

1

Klikk på i områdetog velg deretter Legg til område i teamet.

2

Hvis området ditt modereres, velger du Fjern moderatorer og gjentar trinn 1.

3

Velg et team, og klikk på Ferdig.